Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 3. desember 2001 kl 10.30 Med rett til å velge: Hva skal vi gjøre?

Tvangsekteskap eller arrangert ekteskap

Mehtab Afsar og Nazish Sbeen Kahn kaller sitt ekteskap delvis arrangert. (Foto: Christine
  Heitmann)
Mehtab Afsar og Nazish Sbeen Kahn kaller sitt ekteskap delvis arrangert. (Foto: Christine Heitmann)
- De aller fleste innvandrerforeldre, unntatt de som flykter fra forfølgelse, har gjort et valg når de har bosatt seg her, mener Akhtar Chaudry, bystyrerepresentant for SV. - De har slått seg ned i en del av verden som har en meget liberal seksualmoral, og må ta de konsekvensene som det medfører.

Han peker på at unge som er født og oppvokst i Vesten er under et sterkt press fra to sider: fra foreldrene og fra samfunnet som de er en del av. Det er foreldrenes ansvar å lette presset for de unge.

Delvis arrangert
Sosiologistudenten Nazish Sbeen Khan og Mehtab Afsars, talsmann for Minhaj-ul-Quran, en islamsk menighet i Oslo, er gift. Deres ekteskap var delvis arrangert av familiene, men de vokste opp sammen i Norge og ble glade i hverandre. De er begge klart imot tvangsekteskap.

I følge Nazish Sbeen Khan er tvangsekteskap og arrangert ekteskap to helt forskjellige ting, og hennes mann Mehtab Afsar som er talsmann for Minhaj-ul-Quran, en islamsk menighet i Oslo, er enig. Han understreker at i følge Koranen er det de som skal gifte seg som skal bestemme, ekteskap må inngås frivillig.

Ekteparet ser ikke noe galt i arrangerte ekteskap, men innrømmer at det ikke alltid er lett å skille mellom arrangert og tvang. De er begge enige om at deres døtre, når de vokser opp, skal få lov til å velge selv.

Hårfint skille
Fakhra Salimi, leder for MIRA, ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner, har lang erfaring med arbeid for innvandrerkvinner. Hun mener det er vanskelig å se hvor
skillet går mellom tvangsekteskap og arrangert ekteskap. Det at barna vokser opp i en familiesituasjon hvor de er oppdratt til å tenke kollektivt og ikke individuelt, gjør det vanskelig for dem å gå mot foreldrenes ønsker. Barna tenker ikke nødvendigvis på sin rett når de står overfor en avgjørelse, men på hvilke konsekvenser avgjørelsen får for hele familien.

Gerd Fleischer, leder for SEIF, selvhjelp for innvandrere og flyktninger, bruker betegnelsen ”arrangert ekteskap under større eller mindre grad av tvang”. For Fleischer kan ikke arrangert ekteskap anno 2001 være så hellig at det ikke kan rokkes ved.

Vanskelig for gutter i krise
Mange unge som opplever å bli presset inn i ekteskap, rømmer hjemmefra.
- Jenter har 50 forskjellige krisesentre rundt om i landet å søke tilflukt til. Et slikt tilbud finnes ikke for guttene, sier Marianne Hesleskaug som betjener informasjonstelefonen om tvangsekteskap som Oslo Røde Kors internasjonale senter har opprettet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet.

Gutter henvises til hospits. Det er ingen god løsning for en ungdom i krise, og sosialkontorene er mye mer skeptiske overfor en gutt enn for en jente.

Tvangsekteskap er forbudt i Norge
De unge har lov og rett på din side når de sier nei til å gifte deg med en de ikke ønsker. Både ekteskapsloven og straffeloven i Norge, FNs menneskerettighetserklæring, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Koranen gir dem rett til å velge hvem de vil gifte seg
med. Foreldrene som tvinger ungdom, kan bli straffet med inntil 3 års fengsel.

Om serien
Tvangsekteskap er en realitet for mange ungdommer med innvandrerbakgrunn i Norge i dag. Dette er tema for serien ”Med rett til å velge” som er på tre programmer. Vi
treffer innvandrerungdom med ulike erfaringer og synspunkter.

Både de unge jentene og de unge guttene skildrer en virkelighet der jentenes bevegelsesfrihet er sterkt begrenset, og der de unge jentene får harde sanksjoner dersom de tråkker over grensene. Men også guttene blir presset og i noen tilfeller tvangsgiftet.

Egenprodusert dokumentarserie ved Undervisningsredaksjonen, Faktaavdelingen
Programansvarlig: Gerd Inger Polden, tlf. 23 04 92 68
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36

Bilde
1 Mehtab Afsar og Nazish Sbeen Kahn kaller sitt ekteskap delvis arrangert. (Foto: Christine
Heitmann)
2 Gerd Fleishcer leder SEIF, selvhjelp for innvandrere og flyktninger. (Foto: Christine
Heitmann)
3 Marianne Hesleskaug betjener informasjonstelefonen om tvangsekteskap som Oslo Røde Kors internasjonale senter har opprettet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet. (Foto: Christine Heitmann)
4 Akthar Chaudry er bystyrerepresentant for SV. Han mener innvandrerforeldrene har gjort et valg ved å bosette seg i Vesten og må ta konsekvensene av det. (Foto: Christine Heitmann)