Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 30. august 2009 kl 09.30 Språkteigen

Liti mus eller liten skog?

Er småskogmusa ei liti mus i skogen eller ei mus i ein liten skog? Det korrekte er ikkje alltid det beste når norske dyre- og planteartar skal få nye navn.

Prosjektleiar Ingrid Salvesen og komitéleiar Per Ole Syvertsen fortel om språknøttene som dukka opp under arbeidet med den nye Artsnavnebasen.

Den muslimske fasten Ramadan og den feite engelske frukosten har faktisk noko til felles, i alle fall språkleg.

Begrep som Ramadan, Id og muslim er kjende for dei fleste av oss, men kva ligg bakom orda? Det veit Pernille Myrvold som underviser i arabisk ved Universitetet i Bergen.