Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 1. desember 2013 kl 11.03 Gudstjeneste fra Oslo domkirke

Gudstjeneste fra Sælen kirke, Bergen

Kapellan Ketil Nødtvedt.
Kantor Bjørn Lien.