Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 7. september 2011 kl 19.45 Historien som slagmark


Vårt naboland er preget av en verdikamp mellom regjeringen og Dansk Folkeparti på den ene siden, og de såkalte kulturradikale på den andre.

De første kjemper for danskhet og mot årtiers kulturelt overherredømme, mens de andre ytrer seg om innvandring, juss og kulturpolitikk.

Liv Thomsen viser hvordan de to grupperingene tolker den samme historien på helt ulikt vis.

Dansk dokumentar i to deler
Originaltittel: Danmark mod Danmark – historien som slagmark
Fra Danmarks Radio
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900