Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 18. november 2001 kl 22.30 Dilemma

Forsvarsadvokatens vanskelige valg

Forsvarsadvokat Vahid Ala'i og programleder Eva Westvik. (Foto: Anders M. Leines, NRK)
Forsvarsadvokat Vahid Ala'i og programleder Eva Westvik. (Foto: Anders M. Leines, NRK)
I det andre programmet om mennesker som må ta vanskelige valg i jobben sin, skal det handle om forsvarsadvokatens yrkesetiske dilemmaer. Vi følger Vahid Ala'i mens han forbereder seg til rettssaken mot en mann som er tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig.

Tror forsvarsadvokater selv på det de sier i retten? Hvordan er det egentlig å skulle forsvare forbrytere? Hvor går grensene for en forsvarer når han skal argumentere for at en tiltalt er uskyldig?

Forsvarerens kanskje største dilemma oppstår når han oppdager at klienten har begått nye overgrep mot et uskyldig menneske etter at rettssakene er over.

Vahid Ala'i kommer opprinnelig fra Iran. Han kom til Norge som 16-åring og studerte juss i Tromsø. Han har forsvart både rasister og seksualforbrytere, og sier at han ikke forsvarer handlingene, men mennesket. Selv om et menneske har begått en fryktelig handling, kan ikke samfunnet velge det bort.

Vi møter Vahid idet han skal forsvare en mann som er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på en ni år gammel jente. I programmet får vi blant annet se hvordan han forbereder seg til rettssaken natten før han skal i retten.

Vi møter også meddommer Yngve Harestad fra Randaberg, som skal dømme mannen som Vahid forsvarer.

Om serien
Noen mennesker er satt til å ta skjebnesvangre og kanskje omstridte valg som får store konsekvenser for andre enn dem selv. Når de blir konfrontert med sine avgjørelser i media, hindrer taushetsplikten dem ofte i å forklare hvorfor utfallet ble som det ble.

I serien ”Dilemma” gir programleder Eva Westvik oss et innblikk i hverdagen til mennesker som i kraft av sitt yrke må gå inn i vanskelige valgsituasjoner og beslutningsprosesser. Daglig må de ta avgjørelser som krever vanskelige etiske vurderinger, og som griper dramatisk inn i andre menneskers liv.

I de seks programmene møter vi en barnevernsbyråkrat, en forsvarsadvokat som forsvarer rasister og seksualforbrytere, en saksbehandler som arbeider med asylsøknader, en prematuroverlege, politifolk som må avgjøre når leteaksjoner etter savnede skal avsluttes, og en lege ved Radiumhospitalet som stadig må avvise pasienter som trenger strålebehandling.

Egenprodusert dokumentarserie fra Faktaavdelingen
Program 2 av 6
Programleder: Eva Westvik
Prosjektleder: Marion Klaseie
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (951 00 299)

Bilde
Forsvarsadvokat Vahid Ala'i og programleder Eva Westvik. (Foto: Anders M. Leines, NRK)