Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 7. juni 1999 kl 20.05 Hitler: Krigsherren

Hitler: Krigsherren (ttv)

NRK1 mandag 7. juni kl 20.05
Hitler (5:6) Krigsherren

Alt eller intet i total krig

Hvordan kunne denne korporalen fra 1. verdenskrig stå frem som overordnet strateg for sine kompetente generaler? Hitlers avsindige motto, alt eller intet, drev Tyskland mot katastrofen. Hvorfor ble ikke despoten stoppet av sine egne?
Slike spørsmål stilles i kveldens dokumentar på NRK1, i femte del av den tyske biografiske Hitlerserien. Helt frem til midten av 1930- årene fremsto Hitler som en fredens talsmann. Det var slett ikke alle som forstod at scenen var i ferd med å bli overtatt av en livsfarlig bløffmaker.
Da den totale krig var et faktum i både øst og vest, var de fredelige sider ved diktatoren forlengst borte. Nå sto krigsherren frem med alle sine rabiate visjoner. I den tyske generalstabens hovedkvarfter, var det Hitler som ga premissene for krigen. Han ville ha et jødefritt Stor-Tyskland, fra Atlanterhavet til den russiske fjellkjeden Ural.
Den nokså mislykkede korporalen fra 1. verdenskrig etablerte seg som ubestridt øverstkommanderende for den tyske overkommando. I kveldens program får vi blant annet vitnesbyrd om hvordan dette ble oppfattet av hans egne offiserer.
I krigens startfase opplevde tyskerne en fantastisk suksess. Var det da slik at Hitler tross alt hadde et medfødt talent for militær strategi? Eller var sukessen utelukkende et resultat av andres inkompetanse? Måtte det en Churchill til for å få det euroopeiske folk til å skjønne at Hitler manipulerte verden mot en blodig katastrofe?

Om serien
I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om Hitler. Han må være historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. Allikevel har ikke Hitler vært gjenstand for full tv-belysning før nå.
Det er åpningen av hemmeligholdte arkiver som har gjort det mulig å skape et Hitler-portrett med nytt innhold. Dessuten har historikerne i dag fått såpass avstand til Hitlers nazitid at de kan studere Hitler og hans samtid med kjøligere klarsyn enn før.
Ikke dermed sagt at man har funnet noen forsonende karaktertrekk ved denne folkeforfører, utpresser, samvittighetsløse hærfører og gudsjammerlig kjedelige privatmann.
Mye av filmstoffet omkring Hitler ble produsert for propagandaformål. Dette løgnaktige stoffet blir i serien stilt opp mot innslag som forteller den tragiske og smertefulle sannhet.

NRK1 mandag kl 20.05

Tysk dokumentarserie
Produksjon: ZDF
Originaltittel: Hitler
Pressekontakt: Fjernsynets informasjonsavdeling