Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 21. juli 2013 kl 20.45 Aust-Afrikas ville hjarte

Savannens dyr og folk


I siste del om Afrikas Rifteland har vi kommet til de vide slettene i Serengeti, der det vokser gress som gir føde til enorme flokker med sebraer og gnuer. Disse dyrene blir så mat for sultne løver, geoparder og andre villdyr.

Fra de snødekte fjelltoppene på Kilimanjaro og helt til korallrevene i Rødehavet går en lang kløft i landskapet synlig fra verdensrommet. Dalen er et geologisk eventyr med et rikt dyreliv.

Historien om de første menneskene
De tørre forholdene vulkanene har skapt har bremset veksten av trær, men samtidig har det lagt forholdene til rette for slettene og dyr som elefanter og neshorn.

En annen skapning har også satt sine spor i dette spesielle landskapet – mennesket. To millioner år gamle fotavtrykk er bevart i askelandskapet, og antas å være de første fra mennesker. De første levningene som ble funnet i området Olduvai Gorge, er beregnet å være en million år gamle, og nylig oppdagede fossiler har gitt nye teorier som hjelper oss til å forstå vår historie.
I dag bor Masaifolket på disse slettene. Side om side med dyr som de har gjort til alle tider.

Om serien
Denne britiske naturserien reiser gjennom ni afrikanske land for å utforske kreftene som har formet det turbulente landskapet i Afrika. Vi får se områder og dyr som aldri tidligere har vært fanget på film. Fra de snødekte fjelltoppene i Kilimanjaro og helt til korallrevene i rødehavet går det en lang kløft i landskapet som er synlig fra verdensrommet. Riftdalen er et geologisk eventyr med et rikt dyreliv.

Britisk naturserie fra 2010
Produsert av BBC Worldwide.
Originaltittel: The Great Rift - Africa's wild Heart: Grass (3:3)
Norsk kommentar: Markus Tønseth.
Presseansvarlig: Aesha Ullah, tlf: 23 04 93 75, mobil: 414 14 653.
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900.