Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 11. januar 2001 kl 20.10 Det første folk - det siste ord

Det første folk - det siste ord (t)

NRK2 torsdag 11. januar kl 20.10
Det første folk - det siste ord

Indianerne i år 2000

Torsten Jansen har reist rundt i USA for å møte indianere anno 2000 og rokke ved fordommer og det stereotype bildet vi har av dem. Det en reise til et stykke USA som de færreste kjenner, og et møte med et folkeslag med voksende kulturell bevissthet. Både økonomisk og kulturelt spiller indianerne en ny rolle i det amerikanske samfunn.

Mange er av den oppfatning at indianerne er noen fordrukne mennesker som bor i usle reservater hvor de sitter og lengter tilbake til tiden før den hvite mann kom. Men dette bildet er langt fra virkeligheten. Casino- industrien har skapt stor velstand i mange stammesamfunn, og de smarteste indianerne bruker penger på sosiale forbedringer og utdanning av de unge.

Samtidig har mange stammer for første gang siden landet deres ble okkupert nå mulighet til å overta retten til egen jord.

På sin reise over det amerikanske kontinent møter Torsten Jansen noen av de mest profesjonelle og selvbevisste av stammefolket.

Vi besøker advokaten som danser stammedans, filminstruktøren som rystet Hollywood, og den rikeste indianeren i Washington. Vi er på arbeid med narkosesykepleieren som tror på tradisjonell medisin, og besøker medisinmannen som kan få de unge til å slutte å drikke. Vi er også hjemme hos kunstneren som tror at indianerne kan frelse verden fra undergang, og hos høvdingsønnen som beklager at indianerne ble like grådige som alle andre.

NRK2 torsdag kl 20.10

Dansk dokumentar fra DR
Ved: Torsten Jansen og Hanne Rützou
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no og Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no