Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. februar kl 20.15 Norske naturperler

Urskog og hjortebrøl


Skogmystikk, Kittelsen-stemninger og urskogspreg i Grytdalen er stikkord for kveldens naturperler.

Filmfotografene Arne Nævra og Torgeir Beck Lande prøver å få nærmøte med brølende hjortebukker på høsten. – Dette er noe av det vanskeligste vi kan gjøre, sier våre to guider. – Hjorten er utrolig sky og forsiktig. Det er en krevende oppgave å få filmet atferd hos disse dyra – attpå til i et ganske vilt og kupert terreng.

Arne og Torgeir går og posterer, lytter og går igjen. De smyger og klatrer og venter, dag etter dag. Noen ganger får de øye på dyra, men som regel på lengre hold – og ofte med det resultat at vanskelige bakvinder skremmer dyra. Så dukker det opp to bukker tett på. Men vil de komme ut fra den tette skogen?

I de flotte omgivelsene forsøker de to fotografene også å få opptak av bever, hønsehauk og andre sky skogsarter. Størst spenning er det når de skal filme selveste kongeørna i hekkeberget.

Om serien:
Den hittil største satsingen på en norsk naturserie for TV er nå i mål. I tre intense år har de kjente naturfilmskaperne Arne Nævra og Torgeir Beck Lande vært høyt og lavt i Norge for å gjøre opptak av de mest slående naturkulissene og de beste dyrehistoriene. Resultatet får vi se i åtte programmer på nyåret.

Store ressurser har blitt brukt på å vise norsk natur på en måte som du aldri har sett den før, og mange av opptaksteknikkene har vært de samme som BBC bruker på sine store serier. Nævra og Beck Lande har selv vært hovedfotografer, men ekstra spesialkompetanse har vært leid inn.

De fleste norske naturtyper vil være representert – fra Hvaler i sør til Svalbard i nord.

- Vi har ikke hatt som mål å gi et fullstendig bilde av norsk natur, sier de to erfarne produsentene, - men vi har på helt subjektivt grunnlag plukket ut steder som har spesiell natur, spesielle naturfenomener og et spennende dyreliv å vise. Kanskje var det en hemmelig dal som skjulte et ukjent fenomen, kanskje var det et rykte om et dyr her som skulle bekreftes eller avkreftes.

På spørsmål om hva de to filmskaperne er mest stolte over – etter tre år i felt, svarer de: - Først og fremst at vi har holdt oss for gode til å bruke dyr i innhegninger – eller filme på hotspoter i utlandet. Vi har holdt oss til planen og bare gjort opptak av ville dyr i norsk natur, og vi har etter beste evne forsøkt å finne gode historier å fortelle.

Historiene er knagget til følgende steder og i denne rekkefølgen: 1. Øvre Pasvik (urskog, naturskog), 2. Gjesværstappan (fuglefjell), 3. Børgefjell (høyfjell), 4. Kvennadalen (Hardangervidda), 5. Helgelandskysten, 6. Grytdalen (urskog, naturskog, fjell), 7. Hvaler (kyst, sjø, skog), 8. Svalbard.

Foruten NRK, har også Norsk Filminstitutt hatt stor tro på prosjektet og støttet serien økonomisk. Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet er også med på laget. Serien produseres av NaturBilder AS.

Produsert av NaturBilder AS
For ytterligere opplysninger kontakt ansvarlig produsent: Arne Nævra, arne@naturbilder.no, tlf. 99253738
Presseansvarlig: Jade Josefine Nordahl, 924 03 873
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, 23 04 70 00