Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 24. desember 2005 kl 16.00 Julegudstjeneste fra Fana kirke i Bergen

Julegudstjeneste fra Fana kirke


Julegudstjeneste fra Fana kirke, Bergen
Julaften: Luk. 2, 1-14.
Kapellan Eirik R. Mills.
Kantor Jostein Aarvik.


Kirkevoll skolekor – dir. Bunvor Bleiklie.
Norsk Salmebok: 68. 60. 42. 93.

Det er salmene:
Nå vandrer fra hver en verdens krok
Jeg er så glad hver julekveld
Her kommer, Jesus, dine små
Deilig er den himmel blå

Fana kirkeIngen vet det nøyaktige årstallet Fana kirke sto ferdig, men den feiret 850 år i 2003. Kirken er første gang nevnt som Det hellige korsets kirke i 1228, men man vet at kirken er eldre enn det. Fana kirke har gjennomgått ombygginger, brann og endringer gjennom århundrene. I 1926 – 27 gjorde man en omfattende restaurering som ga kirken tilbake sitt utseende fra før 1870 årene. I dag fremstår kirken som et vakkert bygg i nydelige omgivelser i Fana.

MiddelalderenGjennom middelalderen valfartet folk til Fana kirke for å søke helbredelse og høre messe. Den var både kirke og hospital. Kirken hadde et sølvkors som skulle ha helbredende kraft. I 1536 ble sølvkorset fjernet, men før det rakk nok mange å besøke kirken og sølvkorset for dets helbredende kraft.

Fana menighet er i dag vidstrakt og folkerik og består av mange ulike miljøer. Julen har sterke tradisjoner i Fana kirke. Aktivitetsnivået er høyt og kirkebesøket godt. Menigheten har også godt samarbeid med andre kulturinstitusjoner på stedet.

Døves menighet i Bergen er en del av den norske kirke og gir et kirkelig tilbud til døve i Hordaland og Sogn og Fjordane, deres familier og nettverk. Dette skjer først og fremst i tilknytning til Bergen Døvekirke, men fordi mange har lang avstand til kirken reiser også menighetens folk og møter menigheten der de bor. Alle døve som er medlemmer av Den norske kirke er medlemmer i Døves menighet. Fordi Fana kirke er julekirken på NRK i år finner Døves menighet I Bergen veien dit 2. juledag.

24.12.05:
Julaftengudstjeneste fra Fana kirke på NRK1 og P1 kl 1600:

"Vi har en ledestjerne", er temaet kapellan Eirik Mills har valgt for denne julaftengudstjenesten. Kantor er Jostein Aarvik og Kirkevoll skolekor synger.