Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 17. september 2000 kl 15.50 Musikkgudstjeneste fra Mørkhøj Kirke i København

Musikkgudstjeneste fra Mørkhøj Kirke i K


NRK2 søndag 17. september kl 15.50
Musikkgudstjeneste fra Mørkhøj Kirke i København

Musikk, ord og bilder

I dag skal vi overvære en musikkgudstjeneste i vårt naboland Danmark, nærmere bestemt i Mørkhøj Kirke i København. Temaet for gudstjenesten er \"Livstreet\", og den er tilrettelagt med særlig henblikk på årets nye konfirmanter og deres familier.

Det er kirkens sogneprest Birgitte Thyssen og organist Alice Nørregaard som står for opplegget. Organisten, en trio med fløyte, piano og bass, en vokalkvartett samt noen av konfirmantene står for musikken. Vokalkvartetten vil også synge á cappella. På programmet står en blanding av gamle og nye salmer, hvorav de fleste er hentet fra de nordiske land.

Ordene
Ordene er hentet fra både Det gamle testamente (Esaja 11,1-2.6-9) og Det nye testamente (Joh 15,1- 11), og temaet er \"Livstreet\", som er kjent fra Paradisets have. Motivet med treet finnes flere steder i Det gamle testamente, for eksempel er vinstokken livets tre for israelittene. Det er det samme motivet som ligger bak når Jesus kaller seg \"det sanne vintre\" i Johannes evangeliet, hvor gudstjenestens predikentekst er hentet fra.

Bilder
I den kristne kirkes billedkunst kom livets tre til å spille en stor rolle som symbol på Kristus. Også selve korset kan fremstilles som et livstre. Dette er motivet for den finske kunstner Berit Hjelholts billedteppe \"Birken og stjernen\", som henger i kirken.

Symbolhandling
Helt på slutten av gudstjenesten planter konfirmantene, som en symbolhandling, et 2000-års tre uten for kirken. Samtidig leser en av konfirmantene et dikt av danske Piet Hein.

Mørkhøj kirke er en moderne forstadskirke, som i år kan feire 40-årsjubileum. Den er tegnet av arkitektfirmaet Holger Jensen.

Bilde
Sogneprest Birgitte Thyssen i Mørkhøj kirke i København.

Dansk produksjon
Sendes via Nordvision til seerne i Finland, Sverige, Norge og Island.
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna-marie.normann@nrk.no)