Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 30. desember 2001 kl 21.10 Drama: Tater

Dokument om taternes historie

”Tater” er et konfliktfylt drama mellom taterne og deres undertrykkere - deler av det norske samfunnet. I en oppsetning fra Oslo Nye Teater i fjor får vi et innblikk i den umenneskelige skjebnen taterne har lidd, fortalt gjennom tekst, sang, dans, film og sirkusløyer.

Hestekaren Lauritz (Paul-Ottar Haga) og hans familie er utgangspunktet for fortellingen. Hans kone dør, og barna blir plassert bort. Selv blir han tatt hånd om av taternes farligste fiende, Norsk misjon for hjemløse, som har allianser innen psykiatrien, Sosialdepartementet og blant folk flest.

Gjennom et langt liv følger vi familiens skjebne der noen blir sendt til Svanviken arbeidskoloni på Nordmøre, noen blir adoptert av norske familier, og noen blir tvangsinnlagt på psykiatriske sykehus der de blir utsatt for både elektrosjokk og lobotomering.

”Tater” er også en historie om et sterkt og livskraftig folk som finner trøst i drømmene, dansen og sangen, både den melankolske og glade.

En av de store kunstnerisk opplevelsene står den internasjonale scenekunstneren Yolande Bavan for. Hun er gjennomgangsfigur i stykket, og har rollen som taternes urmoder.

Svart kapittel
Oppsetningen er basert på dokumentarisk materiale som forteller om et svart kapittel i vår nære historie. Norsk misjon for hjemløse, som stod for ”omskolering” av taterne, ble ikke avviklet før i 1986. Svanvikens arbeidskoloni, der taterne ble internert mer eller mot sin vilje, ble nedlagt i 1989.

Stykket hadde premiere februar 2000.

Egenproduksjon
Fjernsynsoverføring fra Det Norske Teater
Regi: Per-Olav Sørensen
I rollene: Paul-Ottar Haga, Yolande Bavan, Terje Strømdahl, Anders Hatlo, Bente Børsum. Musikk: Larry Delinger.
Kontaktperson: Roald Øyen
Pressekontakt: Elisabeth Burø, tlf. 23049841