Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 5. oktober 2005 kl 22.30 Migrapolis: Dugnad

Dugnad i alle miljøer

Dugnad er kanskje et av de norskeste ordene vi har, men dugnadsånden er ganske velutviklet hos andre også. Da Migrapolis kom på besøk i det tamilske bryllupet, hadde dugnadsgjengen jobbet hele natten igjennom for å bli ferdig med maten i tide.

Kugan Yogarajah mener at denne måten å hjelpe til på, er et symbol på tillit og vennskap, i motsetning til norske dugnader som ofte er basert på pliktfølelse. – Dugnadsgjengen er en del av bryllupsfesten. Det er ofte gode venner eller til og med nærmeste familie som stiller opp her. Vi gjør det for å vise at vi bryr oss, og at vennen vår ikke er alene, sier Kugan.

Borettslag
Skjønhaug borettslag har 11 blokker og 318 leiligheter. Hvert år arrangerer vaktmester Einar Saksvoll og Tove Røgeberg dugnad for beboerne hvorav en stor andel har utenlandsk opprinnelse. – Omtrent halvparten pleier å møte opp til dugnaden, men det er også naturlig nok væravhengig, sier Einar. – Ja, det er vanskelig for beboerne å bli sittende inne når naboen går ut, alle vil jo ha det trivelig rundt seg, skyter Tove inn.

Fargeklatt i Bodø
Shirley Bottolfsen er en fargeklatt i Bodø. Hver dag står hun i Glasshuset i byen og samler inn penger. Først samlet hun inn til 400 trygghetsalarmer, så til madrasser til sykehjemmet. Når Migrapolis møter henne, er hun i full gang med å samle inn penger til 80 tv-apparater som skal gis til sykehuset. Shirley er ikke av den oppfatning at dugnad er et spesielt norsk fenomen.

- Jeg kommer fra Irland, og det er jeg veldig stolt av. Der er det en utbredt dugnadsånd, og nesten alle er involvert i en form for dugnad. Det er et lite land, men med et stort hjerte, sier hun.

Egenprodusert flerkulturelt magasin fra Østlandssendingen
Prosjektleder: Marianne Mikkelsen,tlf 91 54 06 26
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78