Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. november 2003 kl 23.10 Utsyn: Pilger - Sannhet og løgn i krigen mot terror

Hva er "krigen mot terror"?

Med sin undersøkende journalistikk forsøker John Pilger å komme til bunns i hva
Med sin undersøkende journalistikk forsøker John Pilger å komme til bunns i hva "krigen mot terror" er. (Foto: Carlton International)
Hva er sant og hva er løgn om "krigen mot terror"? Den verdenskjente australske journalisten John Pilger framlegger sitt syn på saken i en spesialreportasje i Utsyn. Pilger ledsager sitt syn med opptak han har gjort i Afghanistan og Washington, og med dokumentasjoner om Irak som inntil nylig var ukjent.

Etter at George Bush og Tony Blair viet seg til "krigen mot terror", har begivenhetene i kjølvannet av 11. september dominert mye av det vi ser på tv, leser i avisene og hører på radio. I en spesialreportasje om "krigen mot terror" forsøker John Pilger å komme til bunns i hva siktemålet med denne krigen er og hvem den retter seg mot.

Hvem er ansvarlig?
Hvem er de farligste terroristene? spør Pilger i reportasjen. Hvem er ansvarlig for dagens voldsutgytelser som langt overgår dem Al Quaida står bak, forbrytelser som har revet med seg langt flere liv enn 11. september gjorde – og alltid blant fattige, nødstedte mennesker i verdens utkanter, fra Sør-Amerika til Sørøst-Asia?

Svaret på spørsmålene søker John Pilger i USA, hos dem som sitter ved makten der og som åpent snakker om sine seire og en tilsynelatende uendelig krig. - Først Afghanistan, så Irak, observerer Pilger og legger til: - Makthaverne i USA sier dette bare er begynnelsen. Vi må rette blikket mot Nord-Korea, Iran, ja til og med mot Kina, sier de.

Vi – og de
- Reportasjefilmen handler om den stadige grådigheten som råder grunnen hos en imperialistisk verdensmakt, og om en type terrorisme det aldri snakkes høyt om fordi det er vi som utøver den, observerer John Pilger.

- Flere og flere ser på USAs krig mot terror som hyklerisk – det ligger en dobbel bokføring til grunn for den, med en kunstig rangering av gode og onde terrorister alt ettersom hvor nyttige eller unyttige de er i forhold til det gigantiske imperialistiske maktspillet som pågår.

I Afghanistan
John Pilger drar til Afghanistan og observer at i dette "befridde" landet har USA sine militærbaser og fri adgang til oljerørledningene, mens befolkningen stadig blir herset med av krigshøvdinger som på mange måter oppfører seg verre enn Taliban gjorde.

Og til John Pilger forteller en representant for en revolusjonær afghansk kvinnefront følgende: - Vi ser ingen forskjell på Taliban og krigshøvdingene som nå er ved makten, deres bakgrunn og opprinnelse er den samme, de er bare to sider av samme mynt."

Av ti milliarder dollar som ble brukt på Afghanistan de to siste årene, gikk mer enn 80 prosent til det militære og til å bombe landet. Bare tre prosent av den internasjonale hjelpen er brukt på å gjenoppbygge landet.

Innkjøpt britisk program
Original tittel: Breaking The Silence (Truth and Lies in the War on Terror - A Special Report by John Pilger)
Manus og programledelse: John Pilger
Regi: Steve Connelly og John Pilger
Produksjon: A Carlton Production for ITV1
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57