Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 8. desember 2004 kl 19.55 Mellom nytelse og smerte: Rus

Hvilket rusmiddel er minst skadelig?

Kari Slaatsveen er programleder for Mellom nytelse og smerte. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Kari Slaatsveen er programleder for Mellom nytelse og smerte. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Rus og evnen til å føle rus er noe vi har naturlig i oss. I mange situasjoner kan man føle en form for rus, for eksempel i konkurranser, i forbindelse med seksualitet eller når man søker spenning. Ved hjelp av rusmidler kan vi oppnå mange av de samme effektene uten å måtte yte noe. Er det bra?

Moderne mennesker kan velge mellom ulike former for rus. Noe av det kan man oppsøke naturlig, mens andre er kunstige stimuli. Av de kunstige stimuliene finnes det både lovlige og ulovlige substanser. Forskjellige medikamenter, tobakk og alkohol er tilgjengelig under visse forutsetninger, mens andre er kun tillatt brukt av fagfolk, for eksempel i forbindelse med operasjoner. I tillegg finnes en rekke rusmidler som er forbudt, men som det likevel er forholdsvis lett å få tak i.

Ufarlige rusmidler?
Hvorfor er noen rusmidler legale, mens andre er forbudt? Hva bestemmer om et rusmiddel blir tillatt eller ikke? Er det slik at noen lovlige rusmidler egentlig burde vært forbudt eller regulert langt strengere, mens andre rusmidler som i dag ikke er tillatt, egentlig burde vært tilgjengelige for enhver? Hva med for eksempel alkohol: Ville det vært lov hvis det ble introdusert i dag?

Velg et rusmiddel
Programleder Kari Slaatsveen reiser til rusfrie omgivelser ved Juvasshytta sammen med psykiater Hans Olav Fekjær, leder ved Blå Kors, psykolog Fanny Duckert og lege Jørg Møland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Redaksjonen har stilt de tre ekspertene overfor en utfordring: Tenk dere et rusfritt Norge. Ett rusmiddel skal innføres. Hvilket?

Om serien
Genetisk sett er vi så godt som identisk med steinaldermennesket, men livsbetingelsene er totalt forskjellige, noe som stiller oss overfor store utfordringer. Fedme, rusproblemer, stress og mangel på mosjon preger det moderne samfunnet.’

I fem programmer inviterer Kari Slaatsveen tre eksperter til å komme med sine forslag til løsninger på noen av de problemene vi står overfor.


Egenprodusert dokumentarserie fra NRK Fakta (2004)
Programleder: Kari Slaatsveen
Prosjektleder: Truels Zeiner-Henriksen
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup, tlf 23 04 98 41/92 01 55 79,