Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 30. mai 1999 kl 10.15 Gudstjeneste i Kristiansand domkirke

Gudstjeneste i Kristiansand domkirke (t)


NRK1 søndag 30. mai kl 10.15
Gudstjeneste i Kristiansand domkirke

Lar Gud seg finne?

I vår tid er mange mennesker på stadig leting etter nye svar i en urolig verden. Lar Gud seg finne i denne virkeligheten? Dette er temaet for kapellan Dag Nordbø i dagens gudstjeneste.
- En urolig tid og et samfunn i forandring fører mange mennesker ut på leting etter mening og nye svar. Men å leve med uro i sinnet er ikke uten videre noe negativt. Tvert om, uro og kritiske spørsmål er uttrykk for tro og håp, som ofte kan bli begynnelsen til noe nytt og godt, for eksempel større rettferdighet og likhet. Det er større grunn til å frykte den selvtilfredse harmoni enn den søkende, bevegelige uro, sier kapellan Dag Nordbø. Han er forrettende prest under søndagens gudstjeneste som kommer fra Kristiansand domkirke.

Prekenteksten
Prekenteksten er fra Johannes-evangeliet og handler om den dypt religiøse leder Nikodemus. Han kjente på en dyp uro og oppsøkte Jesus i ly av nattemørket for å stille sine spørsmål.
- I møtet med Gud spørres det ikke etter moralske bragder og fromme øvelser eller etter posisjoner, sosial status og prektig livsførsel. I møtet med Gud er vi alle som nyfødte barn, henvist til å ta imot, sier Nordbø og siterer Søren Kierkegaard: \"Mennesket er som havet. Når havet bruker alle sine krefter og kaster seg opp i tårnhøye bølger, da er havet bare seg selv. Først når havet ligger blankt og stille - først da kan det speile Guds himmel.\"

NRK1 søndag kl 10.15

Bilde (via Scanpix/Internett)
Kapellan Dag Nordbø i Kristiansand domkirke.

Gudstjeneste produsert av Lynor
Ved: Kapellan Dag Nordbø
Musikansvarlig: Andrew Wilder
Ved orgelet: Martin Pearson
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53