Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 11. oktober 2009 kl 09.30 Språkteigen

Naudegastir kallar!

Kva kan gamle Naudegastir fortelje oss? I snart to veker har runesteinen frå Mandal lege under lupa, professor James Knirk gir oss siste nytt frå fortida.

Visste du at runealfabetet passa mykje betre til dei germanske språka enn det latinske alfabetet gjorde? Språkvitar Helge Dyvik seier dei som stod bak runene må ha hatt god lingvistisk teft.

Prikken over i'en er mykje yngre enn bokstaven den svevar over. Faktisk starta den si karriere som ein skrå liten strek. Skriftforskar Åslaug Ommundsen fortel kvifor den i det heile tatt dukka opp.