Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 27. juni 2008 kl 21.15 Detektimen: BlackJack

Løser saker fra arkivet

Detektimen: BlackJack: Jack Kempson (Colin Fries, t.h.) er hovedperson i den nye Detektime-serien
Detektimen: BlackJack: Jack Kempson (Colin Fries, t.h.) er hovedperson i den nye Detektime-serien "BlackJack".
I sentrum i serien "BlackJack" står den middelaldrende og tilsynelatende avdankede etterforskeren Jack Kempson (Colin Fries). Allerede i første episode degraderes Jack flere etasjer nedover i politihuset i Sydney – helt ned til arkivet i kjelleretasjen.

Hva gjør Jack nå? Jo, han tar utfordringen og begynner å løse de bortstuede kriminalsakene han kommer over i arkivet.

Men et eller annet sted synes alle detektivfigurer å ha en brist i karakteren. 50-åringen Jack Kempsons feil er at han er altfor trofast. Mot familien, mot politietaten, mot publikum. Og til sist er det ham selv det går ut over. Han får smake batongen (blackjack = batong), for å si det billedlig.

Broderskapet
Jack havner gang på gang i de store dilemmaene i livet. Da fru Kempson ble gravid tidlig i deres ekteskap, ville Jack beskytte det ufødte liv og insisterte på at lille Liz skulle komme til verden – til tross for at de visste at hun kom til å ha en deformert kropp.

Da fru Kempson ikke orket å leve lenger og tok sitt liv, ble Jack alene igjen med sin funksjonshemmede datter Liz (Gigi Egdely). Gjennom disse årene ble han holdt oppe av samholdet mellom kollegene på jobben.

Varsleren
Da Jack oppdager korrupsjon i avdelingen, der en kollega er innblandet i en narkotikasak, får Jack voldsomme kvaler om hvorvidt han skal varsle eller ikke. Det er tross alt kollegene som har holdt ham oppe gjennom den vanskelige tiden. Men nå er datteren Liz klar til å fly fra redet. Jack forstår at han igjen er kommet til et veiskille i livet. Da han til sist velger å varsle, får det alvorlige konsekvenser for hans kollega. Og for Jack selv.

Crimetrace
I første episode av BlackJack kaller inspektør Kavanagh (David Field) Jack til sitt kontor. Jack får beskjed om at de ikke kan bruke ham lenger og setter ham i arbeid i arkivet. Der har han sin første arbeidsdag med den unge og ikke helt renslige fullmektig Julie Egan (Kate Beahan). Hun gir ham en innføring i bruken av arkivet Crimetrace. Jack er klar over at arkivet inneholder mesteparten av bevismaterialet i flere uløste kriminalsaker, alt fra fingeravtrykk til dna-bevis.

Den kvinnelige kriminalteknikeren Sam Lawson (Marta Dusseldorp) er den av kollegene Jack kommer til å arbeide nærmest sammen med i episodene som følger.

Den første uløste saken Jack kommer over i arkivet, er mysteriet med ungjenta Asleigh Kirsten som forsvant fra Sydney i 1972.

Om serien
Gamle, uløste saker vil det alltid være nok av – jfr. "Kalde spor" og "Cold Case" – og
i den nye australske krimserien "BlackJack" i Detektimen møter vi den middelaldrende etterforskeren Jack Kempson (Colin Fries) som høyst ufrivillig er havnet i nybegynner-rollen i politihusets arkiv.

Faste motspillere for Colin Fries som Jack er Gigi Edgely som hans funksjonshemmede datter Liz, David Field som den karriere-sultne inspektør Terry Kavanagh, Marta Dusseldorp som den uforferdede kriminaltekniker Sam Lawson og Kate Beahan som den likeframme politifullmektig Julie Egan.

Australsk kriminalserie i syv deler (2006)
Originaltittel: Blackjack: Murder Archive
Produsert av: BBC Worldwide
I rollene bl.a.: Colin Friels (Jack Kempson), Gigi Edgley (Liz Kempson), Marta Dusseldorp (Sam Lawson), David Field (Terry Kavanagh), Doris Younane (Christine Ormond)
Pressekontakt i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900, e-post: info@nrk.no