Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 11. januar 2000 kl 20.10 Marionettenes tid forbi?

Marionettenes tid forbi?

NRK2 tirsdag 11. januar kl 20.10
Marionettenes tid forbi?

Indonesia ved et veiskille

Går det gigantiske øyriket Indonesia i
oppløsning som statsdannelse? Det er
ett av sp>rsmÅlene Fritz Nilsen stiller,
få måneder etter at studentene der
tvang den ene diktatoren etter den
andre til å gå.

Spillet om makten over de 210 millioner
innbyggerne er bare i sin begynnelse. Men fortsatt
danser de politiske marionettene som dukkene i
Indonesias eldgamle skyggeteaterforestillinger,
wayang kulit. Er det fortsatt de militære som
trekker i trådene?
NRKs mangeårige utenrikskorrespondent har
besøkt arkipelaget med de 6000 bebodde øyene.
Han har snakket med eksperter og demonstranter,
islamister og studenter i hovedstaden Djakarta på
Java. Han har ogsÅ besøkt den for øyeblikket
største trusselen mot Indonesias enhet - den
urolige og fargerike provinsen Aceh på det
nordlige Sumatra.

Har demokratiet en sjanse?
Den nyvalgte og relativt demokratiske
presidenten, Abdurrahman Wahid, forsøker å
unngå de mange løsrivelseskravene, men ingen
tviler på at det går mot nye konfrontasjoner på
øyriket. For nå gjelder det å holde sammen, sier
man i Djakarta, og med full støtte fra Vesten. Da
får heller befolkningen i Aceh, i Irian Jaya, i
Molukkene bøye nakkene - eller mer sannsynlig:
Finne seg i ny undertrykkelse, ny militær vold.
\"Marionettenes tid forbi?\" er det første av to
programmer fra Indonesia. De store utfordringene
i det som kan bli ett av verdens store demokratier,
preger det første programmet. Det andre som
kommer om en uke (18. januar), ser på
situasjonen i Aceh. - Vi kan ikke vente på vår
uavhengighet, sier geriljakommandanten der i et
eksklusivt intervju med Fritz Nilsen. - Vi må ha
vår frihet nå!

Går i dybden
De to programmene innleder en serie, der Fritz
Nilsen i løpet av Året oppsøker konfliktområder i
Den tredje verden. Hensikten er å se stridighetene
nedenfra, fra vanlige folks perspektiv, men uten å
glemme bakgrunnen for konfliktene.
- For en tidligere utenrikskorrespondent er
muligheten til å gå litt grundigere enn Dagsrevyen
inn på de forskjellige konfliktene, en utfordring
og en sjanse til å vise at konfliktene i Den tredje
verden dreier seg også om enkeltmenneskers
skjebne, sier Fritz Nilsen.

NRK2 tirsdag kl 20.10

Ved Fritz Nilsen
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41
FJERNSYNETS INFORMASJONSAVDELING TLF. 23 04 78 46