Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 3. februar 1999 kl 22.00 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 onsdag 3. februar kl 22.00
Schrödingers katt

Jagerflyvere får oftere jentebarn
Jagerflyvere får oftere jentebarn enn andre i normalbefolkningen. Undersøkelser i flere land bekrefter denne kjønnsfordelingen. Nå har også en forskergruppe ved Haukeland Sykehus i Bergen lagt fram en rapport som hevder det samme.
Forskerne er foreløpig forsiktige med å fastslå årsaken til dette. Man har antydet både ioniserende stråling fra kosmos, radarstråling og elektromagnetiske felt i cockpit. Men dette utsettes også trafikkflyvere for, og blant dem finnes ikke denne skjeve kjønnsfordelingen. Jagerflyvere er derimot utsatt for langt større aksellerasjonskraft enn trafikkflyvere, og denne, såkalte G-krafta, kan utgjøre en kolossal kroppslig belastning.
Schrødingers Katt viser i kveld hvordan denne G-krafta virker på kroppen, og om den kan være årsak til at jagerflyvere som oftest får jentebarn.

Cand. polit. Svenn- Erik Mamelund ved Universitetet i Oslo legger i kveldens program fram nye opplysninger om spanskesyken i Norge. Det viser seg at spanskesyken, som herjet i 1918, var langt mer omfattende enn man tidligere har trodd. Halvparten av Norges befolkning ble angrepet av denne agressive influensaen, og mellom 13 - 15.000 mennesker dode. Det merkelige var at det var folk i sin beste alder som ble hardest rammet av spanskesyken.

Reporter er Sverre Krüger.

Miljøvennlige bilmotorer
I en moderne bil er topplokket eller sylinderlokket den mest kompliserte delen, mener mange. Her er ventiler og avgassrør, innsprøyting og avkjøling , vann- og oljesystem. Og alt skal ligge nær hverandre og fungere i rasende takt.
Nå er forskere i Trondheim i gang med å utvikle topplokket til Volvos nye og mer effektive miljøvennlige bilmotor. Grunnen til dette er at SINTEF-miljøet er blant Europas beste og raskeste når det gjelder å utvikle slike aluminiumsprototyper. Det tverrfaglige forskermiljøet i Trondheim klarer en slik prosess på knappe to måneder, mot normalt seks måneder. Derfor har Volvo søkt til Trondheim for å få gjennomført sin kanskje vanskeligste tekniske prosess.
Reporter er Olav Høgetveit.
NRK1 onsdag kl 22.00

Egenprodusert fra Forskningsredaksjonen i NRK Sør- Trøndelag
Reportere: Sverre Krüger og Olav Høgetveit
Produksjonsleder: Ingrid Wold
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123