Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 2. september 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Nestekjærlighet
"Salmer til alle tider" med et tema som klinger godt. Nestekjærlighet. Jo da, det klinger godt, men er utrolig vanskelig å praktisere. Denne søndagskvelden kan vi la oss inspirere av vakker salmesang. Ikke bare få en god opplevelse, men rett og slett la salmene få sette oss på riktig spor.

Vi begynner med en kjent tekst, men ukjent melodi. Kine Hellebust har nemlig satt melodi til Anders Vassbotns tekst "Å leva det er å elska." Etter ett minutt og fire sekunder kommer Tommy Körberg med "Jag behövde en nesta". Da er vi mitt i kveldens tema, nestekjærlighet. Da gjelder det å ha øyne som ser.

Sølvi Hopland griper tak i dette med sangen "Herre, gje meg dine auge", mens Bjørn Eidsvåg erkjenner at vi alt for ofte snur oss bort og ser en annen vei. Dette kommer fram i sangen "Se i nåde til oss".

Salmedikteren Svein Ellingsen vinkler nestekjærlighet på denne måten: "Vi rekker våre hender frem." Å praktisere nestekjærlighet er å spre velsignelser eller å være til velsignelse. Dette løftes frem i den keltiske salmen "Velsignet være dere" som Kristina Jølstad Moi synger.

Kanskje nestekjærlighet til syvende og sist handler om menneskesyn. "Du skal elske din neste som deg selv." Vi trenger derfor Ingemar Olssons påminnelse i sangen "Du vet väl om at du er värdefull."

Kine Hellbust begynte programmet med sin egen melodi til "Å leva det er å elska". Ukjent for mange. Salmen er så sentral denne søndagen at vi lar Sverre Moe synge den på Per Steenbergs melodi før Bodil Arnesen avslutter med "Velsigning" hentet fra Missa Caritatis av Ragnar Bjerkrheim

Forrige salmenøtt
Riktig svar på salmenøtta sist søndag skulle være Svein Ellingsens salme "Fylt av glede over livets under", og vinnere av salmekruset ble:

Jesper Johnsen fra Skogn, Arild Torstensen fra Stavanger og Helga Hanssen fra Harstad.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "Herre, du viser oss Kristis dag" hentet?

På grunn av ferieavvikling blir det ikke trekking før søndag 23. september. Dermed er svarfristen satt til onsdag 19. september.

Du kan svare ved å klikke her, eller du kan bruke vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK,
7005 Trondheim.