Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 15. juli 2009 kl 23.30 Dokusommer: Filmene fra Nürnbergprosessen

Sluttspill i Nürnberg

Filmene fra Nürnbergprosessen: Spillet er slutt i Nürnberg, der Hermann Göring rekker å ta sitt liv før dødsstraffen ved hengning kan eksekveres. (Foto: Co. Des Phares & Balises)
Filmene fra Nürnbergprosessen: Spillet er slutt i Nürnberg, der Hermann Göring rekker å ta sitt liv før dødsstraffen ved hengning kan eksekveres. (Foto: Co. Des Phares & Balises)
Den amerikanske filmregissøren John Fords opptak fra Nürnbergprosessen 1945-46 viser unike situasjoner fra salen – her med rettsforhandlingene etter at tiltalene og bevisføringen var unnagjort i prosessen mot de 21 tiltalte nazi-toppene fra kretsen rundt Hitler.

For første gang i historien sto et lands fremste ledere tiltalt for krigsforbrytelser, forbrytelser mot freden og mot menneskeheten. 60 år etter den skjellsettende prosessen i Nürnberg er all arkivfilm fra den gjennomgått og digitalisert.

Naziledere som Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert Speer og Joachim von Ribbentrop venter på sine dommer. Martin Bormann står tiltalt in absentia. Etter rettsforhandlingene følger domsavsigelsene, og 12 av 21 mottar dødsstraff.

Görings selvmord
Allerede noen dager senere blir Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Alfred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunner, Joachim von Ribbentrop, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel og Arthur Seyss-Inquart hengt (16.10.1946). Også Martin Bormann får dødsstraff, in absentia. Hermann Göring rekker å begå selvmord før dødsdommen mot ham kan eksekveres.

Dokumentar i to deler (2007)
Originaltittel: Nuremberg - The Nazis Facing their Crimes
Produsert av: Compagnie Des Phares & Balises
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no