Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 30. september 2000 kl 17.20 I frykt for skogen

I frykt for skogen (ttv)


NRK1 lørdag 30. september kl 17.20
I frykt for skogen

Fangeleiren på Falstad

Det lille lokalsamfunnet Ekne i Levanger var i krigsårene skueplass for grove overgrep og drap mot uskyldige mennesker fra mange nasjoner. Tyskerne etablerte i 1941 SS Strafgefangenenlager Falstad i hovedbygningen til det tidligere skolehjemmet på Falstad.

I dokumentaren I frykt for skogen møter vi blant andre den eneste gjenlevende jugoslaviske fangen Petar Krasulja fra Beograd. Han klarte på en mirakuløs måte å rømme fra fangeleiren. De fleste av hans medfanger fra det tidligere Jugoslavia ble brutalt henrettet i Falstadskogen.

I dag er Falstadsenteret et nasjonalt dokumentasjons- og opplæringssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter.

Okkupasjonsforskere har vært lite opptatt av å dokumentere hva som skjedde i de nærmere 300 fangeleirene i Norge under krigen. Nå har en ny generasjon historikere, knyttet til Falstadsenteret, satt i gang innsamling av beretninger fra tidligere fanger i leiren. Forskningen har avdekket store mangler i kunnskapen om krigens fangehistorie i Norge. Et viktig element i forskningsarbeidet er kartlegging av relevant materiale i både norske og utenlandske arkiver.

NRK1 lørdag kl 17.20

Produsert av NRK Trøndelag, ved Sverre Krüger
Pressekontakt: Anne Bekkevold, 23048956 (anne.bekkevold@nrk.no)
Kontaktperson: Trond Risto Nilssen, leder av Falstad Museum, tlf. 74 08 58 90
mobil 95 72 72 30 e-post trond.risto.nilssen@levanger.kommune.no

Bilder

1. Serberen Petar Krasulja var en av de overlevende i Falstad-leiren. Bildet er tatt i Beograd i 1997 med Donau og Sava i bakgrunnen. (Foto: Trond Risto Nilssen)
2. Oppgravingen av henrettede funnet i Falstadskogen sommeren 1945. (Foto: Per Renbjør. Utlånt av Levanger Museum)
3. Oversiktsbilde fra hovedbygningen i fangeleiren. Sannsynligvis tatt like etter frigjøringen i mai 1945. (Foto: Oskar Johansen. Utlånt av Levanger Museum)