Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 15. april 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Påsketvil

Det er første søndag etter påske. I kirkeåret er det spsesielt en bibelsk person som er i fokus, Tomas. Den av Jesu disippel som tvilte, men han var kanskje ikke helt alene.

Redde og engstelige har de gjemt seg bak stengte dører. Jesus er borte. Nå er de redde for at jødene skal hente dem også. Det er som om disipplene har fått menneskelige trekk. Først fornekteren Peter og nå tvileren Tomas.

I "Salmer til alle tider" denne uka prøver vi å følge opp søndagens tema og starter opp med Jesu egne ord når han plutselig står midt i blant dem: "Fred være med dere".

Så følger vi opp med en sang skrevet og fremført av Hans Inge Fagervik: Tomas sang. Her skildres både tvilen og gleden som disipplene fikk oppleve.Og de er ikke alene. Det å tro er ikke så lett.

"Jag skulle vilja våga tro" og "Är det sant at Jesus er min broder" forteller noe om at tvilen Tomas opplevde, er han ikke alene om. Men felles for alle disipplene var Jesu "Påskehelsing" som Gunstein Draugedalen synger om. En hilsen med tilgivelse uten noen fordømmelse.

Så ender vi opp med en irsk salme som på mange måter fanger opp påskedramaets mange spørsmål, "Se, nådens gåte".

Vi takker for mange hyggelige brev med ønske om å høre fine salmer på 1. påskedags. Men vi er leie sykdom i redaksjonen og for at vi derfor ikke kunne innfri de fine salmeønskene vi hadde fått inn.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "sjå hans kjærleiks smil i sky" hentet?

Send inn svaret ved å klikke her.

Du kan også sende vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.

Frist er onsdag 18. april.