Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 14. november 2006 kl 19.30 Ut i naturen: Tusenårstreet - en verden på rot

Kjempeeiken

Mollestadeika i Birkenes, Aust Agder er mer enn tusen år gammel (Foto: Ulf Myrvold)
Mollestadeika i Birkenes, Aust Agder er mer enn tusen år gammel (Foto: Ulf Myrvold)
Mollestadeika i Birkenes i Aust-Agder er mer enn tusen år gammel. En kjempe på ti og en halv meter i omkrets. Den har overlevd lynnedslag og frost, Svartedauden og den lille istiden, og står fortsatt og blomstrer på gode maidager.

Ingen andre trær er vertskap for et slikt artsmangfold som eika. Her lever kanskje så mange som to tusen arter. Blåmeis, stær, kaie og kattugle hekker i hulrommene i treet, hulrom som er skapt av råtesoppers møysommelige arbeid gjennom århundrene.

I de gamle fuglereirene flytter etter hvert maursamfunn inn, og i insektgangene i veden legger flere arter veps sine egg og matpakker. I den morkne veden forvandles også nesehornbillenes larve til en voksen bille, Norges største.

Få kjempeeiker
Alt dette er mulig fordi eika kan bli så gammel. Den er et stabilt element i landskapet hvor artsmangfoldet og de gjensidige tilpasningene får tid til å utvikle seg.

Mollestadeika er en av svært få kjempeeiker. Eikeskogene, som en gang kledde store deler av Sørlandet, ble hogd ut på 1600-tallet, og tømmeret eksportert ut av landet. Fortsatt ryddes eika bort der nye eikeskoger kunne etablert seg, til fordel for gran og furu. Men finnes det rester av de opprinnelige eikeskogene? Langt inne i de mest utilgjengelige knausene finnes det kanskje steder hvor saga ikke nådde inn.

En nøtt
Mens de fleste trærs frø spres med vinden, eller transporteres med fugl, er det ikke lange biten ekornet eller skogmusa klarer å bære med seg de forholdsvis tunge eikenøttene. Men likevel har eika spredt seg oppover hele vestlandskysten. Har eika en hjelper? Og hvorfor strakk ikke hjelpen til lenger enn til Tingvoll på Nord-Møre hvor Europas nordligste eikeskog står? Dette er spørsmål Ut i naturen søker å finne svar på.

Programmet er sendt tidligere

Egenprodusert naturprogram fra Naturredaksjonen
Programansvarlig: Ulf Myrvold, tlf: 99 50 01 32 ulf.myrvold@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78