Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

Tidligere resultater for TV-aksjonen

1974 Flyktningerådet 23 mill
1975 NKS 10 mill
1976 Norges Blindeforbund 14 mill
1977 Kirkens Nødhjelp 54 mill
1978 Redd Barna 43 mill
1979 Flyktningerådet 74 mill
1980 Landsforeningen mot kreft 84 mill
1981 Et nytt liv 85 mill
1982 Norsk Misjonsråd 89 mill
1983 Norsk Folkehjelp 69 mill
1984 Amnesty 81 mill
1985 LNU 79 mill
1986 Kirkens Nødhjelp 111 mill
1987 Nasjonalforeningen 114 mill
1988: Det norske Flykningeråd 96,9
1989 Kvinneaksjonen 87 mill
1990 Redd Barna 140 mill
1991 Et nytt liv 108 mill
1992 Rådet for psykisk helse 90 mill
1993 Norges Røde Kors 135 mill
1994 Norsk Folkehjelp 123 mill
1995 Frelsesarmeen 148 mill
1996 Miljø for livet 77 mill
1997 Kreftforeningen 177 mill
1998 Flyktningerådet 119 mill
1999 Amnesty 128 mill
2000 SOS-barnebyer 158 mill
2001 Kirkens Nødhjelp 141 mill
2002 Et nytt liv 142 mill
2003 Redd Barna 152 mill
2004 Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse 149 mill
2005 FOKUS 139 mill