Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 28. november 1999 kl 16.30 Adventsgudstjeneste i Uranienborg kirke, Oslo

Adventsgudstjeneste i Uranienborg kirke,


NRK1 søndag 28. november kl 16.30
Adventsgudstjeneste i Uranienborg kirke, Oslo

1. søndag i advent

1. søndag i advent markerer Uranienborg menighet åpningen av kirkenes 2000-års feiring med blant annet ballettdans i kirken. - Dette er ikke noe særsyn i dette kirkehuset, sier kapellan Jan Oskar Utnem.
- Menigheten driver egen ballettskole, og innimellom bruker vi ballettinnslag i liturgien. Dette er en fin måte å drive barne- og ungdomsarbeid på, sier kapellan Jan Oskar Utne.
Sju dansere skal under koreograf Heidi Brandenbergers instruksjon gjøre prekenteksten enda tydeligere for menighet og seere. - Dansen skal vise at Kristus er kommet for å frigjøre, forteller Utnem.
Kirkenes forfattere
Selv har han skrevet boken \"Tilbedelsens ansikt\", om kroppens plass i gudstjenesten. Utnem er svært opptatt av at liturgien ikke skal bli for statisk, men ha plass for liv og bevegelse.
Mens kapellanen har ansvaret for liturgien, er det menighetens sogneprest Ralph D. Kolnes som skal preke. Han har bak seg et omfattende forfatterskap når det gjelder skjønnlitteratur, essays og lærebøker.

Utenriksministeren er tekstleser
I forbindelse med adventsgudstjenesten fra Uranienborg kirke kommer
utenriksminister Knut Vollebæk til å være tekstleser. Han er en av flere gjester i forbindelse med startskuddet for kirkens milleniumsfeiring, Jubileum 2000. Sammen med Vollebæk deltar også tekstlesere fra Frelsesarmeen og den katolske kirke i Norge.
- Vi ser frem til en festgudstjeneste hvor alle sanser kan bli tatt i bruk, sier
Uranienborg kirkes kapellan Jan Oskar Utnem.

Lyset fra Betlehem
Betlehemslyset skal tennes under gudstjenesten i Uranienborg kirke. Dette lyset er produsert i Betlehem, til bruk i alle norske kirkehus i år 2000. Norges kristne råd står bak denne felleskirkelige markeringen, og dette vil også vise seg i søndagens gudstjeneste når representanter for ulike kirkesamfunn skal delta.
I festgudstjenesten skal en gruppe fra Oslo Kammerkor medvirke under ledelse av kirkens kantor, Inger Lise Ulsrud. Det vil også bli lest opp et \"lederbrev\" i anledning jubileet.

NRK1 søndag kl 16.30

Bilde (via Scanpix/Internett)
(2 motiver)
Menigheten i Uranienborg kirke driver egen ballettskole, og innimellom bruker de ballettinnslag i liturgien.

Egenprodusert gudstjeneste
Ved: Egil Stray Nordberg
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53