Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 10. juli 2011 kl 09.30 Språkteigen

Vil ikke miste kanaljene og døgeniktene

Alt for få dansker kaller hverandre for en "forvorpen, dorsk bajads" eller en "knibsk, obsternasig charlatan". Disse ordene står nemlig på lista over sjeldne ord som kanskje ikke får bli med når den danske Retskrivningsordbogen kommer i ny utgave neste år. Dette har skapt et voldsomt engasjement blant danskene, forteller Bodil Aurstad som er Nordisk Språkkoordinator.

Hvorfor har mange innsjøer navn som slutter på -fjord? Det er fordi ordet 'fjord' opprinnelig hadde en mye videre betydning enn en arm av havet, forteller navnegransker Inge Særheim.

Kan et menneske både velte og falle? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.