Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 22. desember 2011 kl 22.10 Tema - Sovjets fall: Klassebildet - Ti år klokere

10 år klokere


I dagens Latvia er det vanskelig å innrømme høyt at man ennå tror på de idealene som var grunnlaget for dannelsen av et fritt land for 20 år siden. På tross av det har filmens fem hovedpersoner fremdeles tro på sitt lille, sårbare land.

I 2001 laget regissør Ilze Burkovska Jacobsen dokumentarfilmen "Klassebildet" om fem av sine tidligere klassekamerater fra Latvia. Gjennom de unge latvieres livshistorie ble store politiske forandringer skildret i et nytt land og nytt demokrati. Fra å være medlemmer i organisasjonen "Lenins barnebarn" på barneskolen til å bli frihetsromantikere når de avsluttet skolen.

"Klassebildet, 10 år klokere" følger de samme fem personene i en ny dokumentar.
De siste årene er blitt meget dramatiske for vanlige borgere i Latvia. Landet har stor gjeld, stor arbeidsledighet og stor utvandring. Frihetsromantikerne anno1990 nærmer seg 40. Nå er det deres tur til å bære byrden av statsbyggingsprosjektet på sine skuldre.

Uvisshet, politisk avmakt, en indre styrke og en overlevende tro på egne krefter speiles i filmens hovedpersoner. Dette er et portrett av den siste bittersøte generasjonen av eks-sovjetiske borgere.

Programansvarlig: Ilze Burkovska Jacobsen
Kontaktadresse for presse: , tlf: 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice:info@nrk.no, tlf: 815 65 900