Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 1. juni 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Langesund kirke, Bamble i Telemark

Langesund i Telemark

Langesund kirke
Langesund kirke
Pga linjebrudd ble det i stedet sendt gudstjeneste fra Oslo 1. baptistkirke - det var en reprise fra 1. februar i 2004.

Hør gudstjenesten fra Oslo 1. baptistkirke.

Det blir gudstjeneste fra Langesund kirke i Bamble i Telemark. Det er 3. søndag etter pinse, og teksten står i 1. Kor. 1, 26-31.

Sokneprest Jan Terje Hanssen preker, og ved orgelet sitter Fredrik Knobloch.

Jan Terje Hanssen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Jan Terje Hanssen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Salmene fra Norsk salmebok er BS 116 Gud er så glad i meg, 492 Salige visshet, S-97 nr. 55 Som når et barn kommer hjem, 333 Hvilken venn vi har i Jesus og 493 Ein fin liten blome.

Koret TreffPunkt-musikkteam deltar med Anne Kjersti Dahl som dirigent. Langesund Ungdomskor (LUK) synger også.

Tekstleser er Liv Sigdalsen.

Om kirken
Langesund kirke er en forholdsvis ny arbeidskirke - bare 16 år gammel - fra 1992 i Bamble kommune i Telemark fylke.

Byggverket er i mur og tre og har 340 plasser.

Grunnstenen ble lagt ned 28. juni 1991 av H. K. H Prinsesse Märtha Louise i nærvær av H. M Kong Harald, H. M Dronning Sonja og H. K. H. Kronprins Haakon.

Den gamle kirken brant
Fredrik Knobloch (foto: NRK / Helge Helgheim).
Fredrik Knobloch (foto: NRK / Helge Helgheim).
Betel kirke fra 1755 brant ned i 1988, og alt ble flammenes rov.

Ny kirke ble oppført på samme sted. Arkitekter for den nye kirken er Tor Arne Danielsen og Tormod Bynke. Kirken er bygd som arbeidskirke i tre etasjer, og det er stor aktivitet alle ukens dager.

Kirkeskipet
Dette er modell av barken "Solid" fra Langesund, og er laget av Inge Høy fra Kristiansand - med aner fra Langesund. Materialene i skipet er tatt fra rester av tømmer i gamlekirken. Inge Høy gjorde arbeidet gratis, som en gave til kirken.

Fra flere kilder.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Oslo 1. baptistkirke.