Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 2. april 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Skattkammer i fare

Naturens skjulte skatter

Landbruksminister Lars Sponheim er engasjert i forvaltningen av norske naturressurser (Fra tape Ulf Myrvold)
Landbruksminister Lars Sponheim er engasjert i forvaltningen av norske naturressurser (Fra tape Ulf Myrvold)
Hvor mye er norsk natur verdt? Finnes det verdier i skog og hav og fjell som ennå ikke er oppdaget? Ut i naturen i kveld handler om de skjulte skattene i norsk natur. Fortsatt er naturen og artene som lever her vårt største skattkammer. Skattkammeret rommer blant annet en liten sopp som viste seg å være verdt 11 milliarder kroner. Det rommer også utsøkte delikatesser, og en liten bille som ble skjebnesvanger for norsk skogbruk.

Sårbare skatter
På slutten av syttitallet ble store skogområder angrepet av barkebiller. Trærne døde, og man risikerte store tap av tømmerverdier. I årevis forsøkte man å slå billene tilbake – den såkalte ”billekrigen”. Det viste seg imidlertid at i stedet for å angripe barkebillene, angrep man også rovbiller og parasitter som kunne hjulpet til med å bekjempe billene.

I Norge har vi arter som praktisk talt er utryddet i resten av Europa. Havørn og oter lever for eksempel i livskraftige bestander langs den nordlige norskekysten. Men ikke alle skattene våre tas like godt vare på.

Laks i fare
Atlanterhavslaksen var en gang utbredt langs kysten og i elver i store deler av Europa. I dag er den utryddet i 11 land, og det er bare Norge, Island, Irland og Skottland det nå finnes levedyktige laksebestander. Det er 40 ganger så mye rømt oppdrettslaks i norske fjorder og elver som vill-laks. Den rømte fisken bringer med seg dødelig smitte i form av parasitter. Likevel tillates oppdrettsanlegg i tilknytning til våre viktigste lakseførende vassdrag. Blant annet ved Tanaelva, som regnes som verdens viktigste vassdrag for atlanterhavslaks. Hvis én rømt fisk med smitte tar seg opp i elva kan dette være nok til at hele vassdraget infiseres.

Nye oppdagelser
En tilfeldig undersøkelse av noen furukroner i norsk skog resulterte i funn av flere insektarter som aldri tidligere er registrert. Resultatet var 78 nye arter i Norge, ni helt ukjente for vitenskapen. Dermed er det kanskje ikke så usannsynlig at det kan skjule seg verdifulle skatter også i vår hjemlige natur.

I dag brukes det i Norge 30 millioner kroner til vern av barskog, mens man i Sverige bruker 260 millioner årlig, og vil øke denne potten til én milliard hvert år fra 2004. Hvor mye er det verdt – det norske mangfoldet, naturarven og ressursgrunnlaget vårt?

Egenprodusert naturdokumentar fra Naturredaksjonen, NRK
Redaksjonssjef Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1. Landbruksminister Lars Sponheim er engasjert i forvaltningen av norske naturressurser (Fra tape Ulf Myrvold)
2. Miljøvernminister Børge Brende må på banen for å ta vare på norsk natur (Fra tape Ulf Myrvold)