Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 6. april 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag

Singsås kirke, Sør-Trøndelag

Det blir gudstjeneste fra Singsås kirke i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Det er 2. søndag etter påske, og teksten står i Salme 23.

Hør gudstjenesten fra Singsås kirke 6. april

Prekenen er ved prost Kirsten Almås, og ved orgelet sitter Nils Olav Moen.

Salmene er hentet fra Norsk salmebok på numrene 182, 196, 416, 259 og 187. Det er salmene Krist stod opp av døde, Døden må vike for Gudsrikets krefter, Alltid freiding når du går, Herre, når din time kommer og Deg være ære.

Haltdalen mannskor deltar med Tore Reppe som dirigent. Som preludium synger de "Herre, vær med oss" og før prekenen synger de "Jesus lærte disiplene å be" - begge innslag er hentet fra syngespillet ""Lykas - om Jesu liv og virke". Tore Reppe har komponert musikken.

Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året, og dette er den andre gudstjenesten fra menigheten.

Om kirka
Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

Fra Norsk kirkeleksikon.


LENKER
 • Hør gudstjenesten fra Singsås kirke 6. april 


 • Singsås kirke, Sør-Trøndelag

  Singsås kirke (foto: NRK).
  Singsås kirke (foto: NRK).
  Gudstjeneste fra Singsås kirke, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag.

  2. søndag etter påske: Salme 23.

  Prekenen er ved prost Kirsten Almås, og ved orgelet sitter Nils Olav Moen.

  Kirsten Almås (foto: NRK / Helge Helgheim).
  Kirsten Almås (foto: NRK / Helge Helgheim).
  Salmene er hentet fra Norsk salmebok på numrene 182, 196, 416, 259 og 187. Det er salmene Krist stod opp av døde, Døden må vike for Gudsrikets krefter, Alltid freiding når du går, Herre, når din time kommer og Deg være ære.

  Haltdalen mannskor deltar med Tore Reppe som dirigent.

  Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året, og dette er den andre gudstjenesten fra menigheten.

  Om kirka
  Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim)
  Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim)
  Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

  De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

  Fra Norsk kirkeleksikon.