Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. april 2005 kl 20.25 Brennpunkt: Anbud for enhver pris

Sparesultne politikere

Produksjonen av ortopediske sko ble lagt ut på anbud i 2000, og mens politikerne sparer marginale summer, får anbudsordningen store konsekvenser for både brukere og bransjen.

Flere tusen nordmenn har så skadde ben at de trenger ortopediske sko for å kunne gå. Hvert år bestiller Rikstrygdeverket rundt seks tusen skopar til brukere. Kontraktene er verdt til sammen cirka 15 millioner kroner. Dette utgjør bare to prosent av de totale utgiftene staten bruker på ortopediske hjelpemidler hvert år.

Rapporten som var grunnlaget for Stortingets vedtak i 1998 har ett eneste argument for å legge ut denne skoproduksjon på anbud; at den ikke trenger nærhet til pasientene.

En samlet bransje og brukerne hevder derimot at nærhet til skoprodusentene er helt nødvendig for å kunne få sko som er godt nok tilpasset.

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten uttalte i Stortingets spørretime i februar i år:
- Det er en klar forutsetning at endringene ikke skal forringe tilbudet til brukerne.

Etter tre anbudsrunder i løpet av fem år, har bransjen nå blitt tvunget til å flytte produksjonen ut av landet for å være konkurransedyktig. Fra i år flyttes en tredjedel av skoproduksjonen til Litauen.

Ved Sophies Minde på Hamar er arbeidstokken redusert fra fjorten til ni ansatte som resultat av anbudsordningen. Litauen-bedriften kan produsere skoparet 90 kr billigere, en besparelse på under en prosent av skoparets totale kostnad.

Står innsparingen i noe fornuftig forhold til effekten av politikernes vedtak?


Egenprodusert dokumentar fra NRK Fakta
Programansvarlig: Lars Fjeld, tlf 952 80 729
Redaktør: Morten Møller Warmedal, tlf 901 64 642
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf: 23 04 86 96 / 995 39 252
Vises også i Nett-TV.

LENKER
  • Les mer