Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. mars 2008 kl 19.30 Ut i naturen: Jakten på amfibiene

Lytt til amfibiene

Amfibiene har levd på kloden vår i 400 millioner år. Buttsnutefrosken er den vanligste av de norske amfibiene. Den fins over store deler av Norge. (Foto: Svein Haaland)
Amfibiene har levd på kloden vår i 400 millioner år. Buttsnutefrosken er den vanligste av de norske amfibiene. Den fins over store deler av Norge. (Foto: Svein Haaland)
Når damfrosken blåser opp de digre kinnposene og kvekker i vårsolen, bærer lyden mange hundre meter av gårde. Det er en opplevelse verd å få med seg. Men det er flere grunner til å lytte til amfibiene.

– Amfibiene er følsomme for endringer i miljøet og kan dermed også si oss noe om tilstanden på kloden, sier programskaper Svein Haaland.

Amfibier er dyr som lever både i vann og på land. I Norge fins det seks arter, en padde, to salamandre og tre frosker. Vanlig frosk fins over store deler av landet, mens den mest sjeldne arten, damfrosk, bare er observert i to små tjern i Aust-Agder. I 400 millioner år har amfibiene klart seg på denne kloden, men nå er mange av disse artene truet.

Fargerike og nyttige
Amfibiene er etter manges mening ekle, de har ikke utseendet med seg. Dessuten mangler de en myk og lodden pels. Derfor har de fått langt mindre oppmerksomhet enn de fortjener. Amfibiene kan nemlig være både fargerike morsomme. De er i tillegg nyttige for mennesker.

Amfibiene spiser insekter og holder snegl og andre plantespisere borte fra åker og hage. Før giftbruken ble vanlig i landbruket, visste bøndene å verdsette både frosk og padde.

På tur med amfibieforskeren
I "Jakten på amfibiene" har Svein Haaland fulgt amfibieforskeren Dag Dolmen på en ukes rundreise i Sør-Norge. Dag Dolmen jobber ved NTNU-vitenskapsmuseet og har brukt mye av sin tid på å legge til rette for vern av noen av norsk naturs mest sårbare dyrearter.

Målet på denne reisen er å finne alle de seks norske amfibieartene. Blant stedene de oppsøker er verdens beste lokalitet for stor salamander, Geitaknottane i ytre Hardanger. De leter etter padde langs Rogalandskysten og finner en av Norges mest sjeldne dyrearter, damfrosken, i et lite tjern i Aust-Agder.

Amphibian decline
Blant naturforskere er "amphibian decline" blitt et begrep. I Australia, Afrika, Rocky Mountains i Nord-Amerika og i store deler av Europa forsvinner amfibiene fra stadig flere områder. Forskerne har forsøkt å forklare tilbakegangen med alt fra kosmisk stråling via froskevirus til økt innhold av karbondioksid i luften.

– På grunn av den tynne huden og siden amfibiene lever både i vann og på land, er de svært
sårbare for endringer i miljøet. Når det går tilbake med amfibiene er det et sikkert tegn på at noe
er galt med miljøet på kloden vår, sier amfibieforsker Dag Dolmen.

Programmet er sendt tidligere.

Naturprogram fra NRK Hordaland
Ved Svein Haaland
Pressekontakt:
Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53

Bilde
Amfibiene har levd på kloden vår i 400 millioner år. Buttsnutefrosken er den vanligste av de norske amfibiene. Den fins over store deler av Norge. (Foto: Svein Haaland)