Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 onsdag 29. august 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Harry og Ivar finn opp kruttet!" (3:10)

av Ivar Mæhle.

Harry og Ivar treng pengar for å
betale husleiga.

Dei set i gang som oppfinnerar i
håp om å vinne ein oppfinnarkonkurranse.

Morten Espeland fortel vidare.

Tidlegare sendt i 2003.