Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 15. februar 2009 kl 17.30 Åpen himmel

Min trosfortelling

Marie Aakre er kreftsykepleier, leder Rådet for sykepleie-etikk og er rådgiver for det etiske verkstedet Unnik i Trondheim. (Foto: NRK)
Marie Aakre er kreftsykepleier, leder Rådet for sykepleie-etikk og er rådgiver for det etiske verkstedet Unnik i Trondheim. (Foto: NRK)
Marie Aakre er kjent av mange for sin innsats for lindrende behandling av alvorlig syke mennesker. Som kreftsykepleier i mange år fikk hun nærkontakt med både den syke og pårørende. I dag er hun leder for Rådet for sykepleie-etikk, og hun er også rådgiver for Unnik, et etisk verksted i Trondheim.

Åpen himmel sendes denne søndagen fra Nordpå, et kurs og konferansesenter, som ligger i fjellkommunen Holtålen i Sør-Trøndelag, tett oppunder tregrensen, 560 meter over havet. Stedet er omgitt av uberørt natur, fjell og vidder, og har lang tradisjon med fjellturisme. Den eldste delen er fra 1829. I dag brukes stedet som et etisk verksted drevet av Unnik as. Her er det plass for den gode samtalen, en samtale som Marie Aakre er en naturlig del av.

Rom for tvil
Hun forteller om sin tro, men vi møter ikke en skråsikker kristen som ikke har rom for tvil. Hun forteller åpent om sitt oppgjør med selvgodhet og hykleri, men taler varmt om kjerneverdiene i sin tro, nåde og tilgivelse. Vi får også høre en sang hun har skrevet om nettopp dette tema. Den synges av Dag Heggset, en sanger som Marie Aakre kjenner godt fra sin menighet, Pinsemenigheten Betel i Trondheim.

Egenprodusert livssynsprogram (2009)
Programleder: Helge Gudmundsen
Regi: Harald Eggen
Produksjonsleder: Heidi Johansen Hellebust
Kontakt Programinformasjon: Hans T. Wiig, tlf: 23 04 96 23
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no