Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 26. mai 2008 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Maurits og den store barnålskrigen"

av Geirr Lystrup.
(1:10)

Rødmauren Maurtis er en modig liten maur. Han setter
seg i fare for å redde svartmaurjenta Maurhild, enda de
egentlig er fiender.

De svarte og røde maurene går til krig mot hverandre,
en krig som varer helt til de får en felles fiende som
kalles "foten fra oven".

Geirr Lystrup og Anne Marie Ottersen forteller.

Maj Britt Andersen er med og synger noen av
sangene.