Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 6. januar 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Arna kyrkje, Hordaland

Radiogudstjenesten

Arna kyrkje (Kyrkjelyden).
Arna kyrkje (Kyrkjelyden).
Gudsteneste i Arna kyrkje, Hordaland.
Kristi Openberringsdag: Joh. 8, 12,

Sokneprest Jan Kåre Jakobsen.
Kantor Kristen Øgaard.

Norsk salmebok på numra 72. 505. 86. 98. 518.

Ei vokalgruppe blir dirigert av Hilde Kayser Rohde.

Salmane i same rekkjefølgje som numra overfor:
Bryt ut i sang
Jesus skal rå så vidt som sol
Navnet Jesus blekner aldri
Kristus er verdens lys
Din rikssak, Jesus, være skal

Tekstlesar Berit Ljones.

Høyr gudstenesta frå Arna kyrkje 6. januar.

Om kyrkja
Arna kyrkje er ei kyrkje frå 1865 i Arna i Bergen kommune, Hordaland fylke.

Kyrkja er bygd i stein og har 500 sitteplassar.

Stor korverksemd
Nyleg har kyrkjelyden starta eige barnekor, og frå før var det fleire andre kor, som til dømes kammerkor, kyrkjekor og gudstenestekor.

Speidarar
I kyrkjelyden blir det også drive speidararbeid. Her er det plass til fleire tenåringar i 14-16-årsalderen. Og det trengst også at vaksne blir med og støttar opp om arbeidet som blir drive, skriv Kyrkjelydsbladet.


LENKER
  • Høyr gudstenesta frå Arna kyrkje 6. januar.