Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 27. mars 2003 kl 17.15 Perspektiv: Strømpriser og industrikriser

Kraftkrisens begredelige historie

Presidenten i Norske Sivilingeniørers Forening, Gunnar Berg, utfordrer regjeringen til å utforme en kraftkrisestrategi for landet (Foto: Norske Sivilingeniørers Forening)
Presidenten i Norske Sivilingeniørers Forening, Gunnar Berg, utfordrer regjeringen til å utforme en kraftkrisestrategi for landet (Foto: Norske Sivilingeniørers Forening)
Det er feil å tro at tiden med skyhøye strømpriser og faren for rasjonering er over. Det er mange tapere og få vinnere i denne situasjonen. Materiale fra NRKs programarkiv viser hvordan strømkrisen i vinter har sin årsak i forhold som har utviklet seg over mange år.

Skal energinasjonen Norge, på toppen av strømprissjokket, også oppleve strømrasjonering anno 2003 eller 2004? Troverdigheten i alle politiske festtaler om rettferdig fordeling og trygghet forsvinner i takt med den synkende vannstanden i våre kraftmagasiner. Deler av den kraftkrevende industrien har stoppet produksjonen eller lagt ned, og sagt opp sine ansatte for så å selge strømmen i et lukrativt marked.

Nødløsninger
Det tar flere år før ny kraftproduksjon kan gi oss sikkerhet mot konsekvensene av lite nedbør i vårt vannkraftbaserte system. Men i mellomtiden fins det nødløsninger, og presidenten i Norske Sivilingeniørers Forening, Gunnar Berg, utfordrer regjeringen til å utforme en krisestrategi for landet. Hva den går ut på, får du vite i programmet.

Andre medvirkende er BI-stipendiat Per Anker-Nilsen, informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen, Statnett og professor ved UIO, Finn Førsund.

Langvarig strid
Striden om kraftpriser og kraftutbygging har pågått lenge. Økonomer, miljøvernere og næringslivsfolk kjempet om innflytelse på utbyggingsplaner og fordelingsvirkninger av det de fleste så på som en nasjonal rikdom – vår vannkraft og våre enorme gassressurser. Etter at energiloven ble innført i 1991, skulle ikke lenger politikerne bestemme strømprisene, men tilbud og etterspørsel i et nordisk kraftmarked. Investeringer i utbygging og energiøkonomisering stoppet opp, de lønte seg ikke. Tilbudet presset prisene, og med nok nedbør fikk vi alle gleden av lave og stabile priser.

Men så kom krisen. Når tørrår og kulde rammet hele Norden, slo de verste konsekvensene av denne situasjonen ut for fullt

Egenprodusert arkivprogram fra Faktaavdelingen
Programansvarlig Ebbe Ording
Prosjektleder Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83