Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 24. desember 2007 kl 16.00 Familiegudstjeneste fra Kroken kirke i Tromsø

Jul i ny kirke

Kroken kirke (foto: NRK / Viggo Brox).
Kroken kirke (foto: NRK / Viggo Brox).
- Julens største mysterium er at Gud stiger ned til det skapte og blir menneske. Det betyr lys i mørke, og i mørketid får dette god mening, sier sokneprest Birgit Lockersten.

Birit Lockertsen og Gaute Norbye (foto: NRK / Viggo Brox).
Birit Lockertsen og Gaute Norbye (foto: NRK / Viggo Brox).
Hun gleder seg til første jul i Kroken kirke. 1. juledag skal hun preke for sin nye menighet. Hun ble ansatt i september, men har rukket å bli glad både i folk og kirke.

Kroken kirke er også ny. Den ble innvidd pinsen i 2006, og det betyr at det er andre gangen det feires jul i denne høyreiste og vakre kirken. Det har blitt en synlig kirke som minner om forskjellen på helg og hverdag og er en stående invitasjon til høytid - i glede og sorg.

Kroken kirke er også blitt et kulturhus, et sted for ulike sammenkomster, et møtested for alle slags mennesker. Ja, kirkebygget er med på å gi ny identitet til en ung bydel i Tromsø.

Lengsler og forventninger
Birit Lockertsen, Heidi Norbye, Guttorm Lindquist og Gaute Norbye (foto: NRK / Viggo Brox).
Birit Lockertsen, Heidi Norbye, Guttorm Lindquist og Gaute Norbye (foto: NRK / Viggo Brox).
- For meg handler julaften mye om våre lengsler og hvordan Gud kommer oss i møte med sine lengsler og forventninger. Det er kapellan Gaute Norbye som bryter inn. Han skal holde prekenen på julaften og gleder seg stort. Han har vært i menigheten i 5 år og har opplevd ventetiden i bomberommet der de hadde kirkerom i mange år. Å flytte inn i ny kirke var som å gå fra mørke til lys, sier han.

Julen i Kroken kirke blir preget av mye sang. Gamle og gode julesanger blir hentet fram og når en fullsatt kirke synger "Deilig er jorden". Ja, da blir det en god opplevelse. Foruten mye fellessang blir det på julaften sang av Kroken barnegospel og RiTØ-koret. Sistnevnte kor er også med 1. juledag.

Hva slags kor er dette? Det organist i Kroken kirke, Guttorm Lindquist, som dirigerer koret, men koret har utenom det ingen tilknytning til kirken. Det er rett og slett et kor bestående av ansatte ved Universitetssykehuset i Tromsø.

To kirker - ett bygg
Kroken kirke (foto: NRK / Viggo Brox).
Kroken kirke (foto: NRK / Viggo Brox).
Kroken kirke er et helt spesielt kirkebygg. Foruten det store kirkerommet som vi blir kjent med på julaften og 1. juledag, fins det et mindre kirkerom nede i kjelleren. Det er kirkerommet for verdens nordligste døvemenighet. Rett og slett Døvekirken i Tromsø.

Når NRK besøker Kroken kirke denne julen, så vil vi være i to forskjellige kirkerom. 2. juledag vil nemlig døveprest Kjell Steinbru ønske velkommen til døvegudstjeneste. Der deltar koret "Sammenzurium" og tekstleserne Arne Lundquist og Edvard Strand.

Julaften Familiegudstjeneste kl.16.00
1. juledag Høytidsgudstjeneste kl.11.00
2. juledag Døvegudstjeneste kl.11.00

Samsending mellom NRK1 og P1 på Julaften og 1. juledag. 2. juledag i NRK1.