Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 7. mars 2002 kl 19.30 Schrödingers katt

Barn og voldsutøver.

Vold er noe av det som opprører oss aller mest, og verst er vold mot barn. Men barn og unge er også voldsutøvere, og forskningen viser at volden de utøver stadig blir grovere og at flere jenter enn før er involvert. Hva er det som gjør barna voldelige?

I ”Schrödingers katt”s serie om forskning på barn og unge skal vi i kveld være med voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk på jobb. Forskeren tilknyttet Politihøgskolen og Universitetet i Oslo har i en årrekke studert volden som utføres av de yngste.

Bjørnebekk har valgt å jobbe nært de som utfører volden fordi hun tror dette er den beste måten å studere fenomenet på. Hun prøver også å bruke forskningen sin til å påvirke, en dag i uka reiser hun til en barnevernsinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 år. De fleste ungdommene der er akuttplassert fordi de har vært i en krisesituasjon og trenger å bli tatt vare på. De er barn ute av kontroll, uten voksne som kan ta vare på dem. De er informanter til hennes forskning samtidig som hun prøver å påvirke dem til å forandre atferd. Et av hennes virkemiddel er voldelig film.

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Molvær
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36