Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 4. september 2013 kl 19.45 Underveis: Når Gud blir kvinne

Må Gud være en mann?


Gyrid Gunnes fra Tromsø ønsker seg et nytt språk i omtalen av det hellige. I "Underveis" forteller hun om jakten på et språk hun som kvinne kan kjenne seg igjen i.

Hun ønsker seg kvinnebilder av Gud, og at kirka tar i bruk kvinners erfaringer i sin teologi.

- Det er først når kvinners liv og erfaringer inkluderes i kirka og i teologien at vi kan snakke om å være likestilte, sier hun, og spør: Hvorfor kan man ikke bruke kvinnelige metaforer når man snakker om Gud?

Motstand
Feministpresten fra Tromsø har møtt motstand på sin vei, og reaksjonene har vært mange.

I dag jobber hun med sin doktorgrad, men hun engasjerer seg like sterkt i disse spørsmålene ennå. Dette har blitt til artikler, leserinnlegg og bøker – den siste kom i vår og heter «Å forkynne Guds ord klart og urent».

Startet tidlig
I programmet forteller hun at dette er tanker hun har hatt helt siden konfirmasjonstida. Allerede som ung jente tegnet hun Kristus på korset, som kvinne. Seinere ble det presteutdannelse, der disse tankene aldri slapp taket.

- Hva betyr det at kirken søndag etter søndag entydig omtaler Gud som mann under gudstjenestene? Hvorfor åpner ikke den nye liturgien og de nye salmene for en større og åpnere forståelse av Gud?

I denne utgaven av "Underveis", møter du Gyrid Gunnes som leser fra sine tekster og tenker høyt og ukonvensjonelt omkring sin gudstro.

Egenproduksjon fra NRK Tyholt
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900


Må Gud være en mann?


Gyrid Gunnes fra Tromsø ønsker seg et nytt språk i omtalen av det hellige. I "Underveis" forteller hun om jakten på et språk hun som kvinne kan kjenne seg igjen i.

Hun ønsker seg kvinnebilder av Gud, og at kirka tar i bruk kvinners erfaringer i sin teologi.

- Det er først når kvinners liv og erfaringer inkluderes i kirka og i teologien at vi kan snakke om å være likestilte, sier hun, og spør: Hvorfor kan man ikke bruke kvinnelige metaforer når man snakker om Gud?

Motstand
Feministpresten fra Tromsø har møtt motstand på sin vei, og reaksjonene har vært mange.

I dag jobber hun med sin doktorgrad, men hun engasjerer seg like sterkt i disse spørsmålene ennå. Dette har blitt til artikler, leserinnlegg og bøker – den siste kom i vår og heter «Å forkynne Guds ord klart og urent».

Startet tidlig
I programmet forteller hun at dette er tanker hun har hatt helt siden konfirmasjonstida. Allerede som ung jente tegnet hun Kristus på korset, som kvinne. Seinere ble det presteutdannelse, der disse tankene aldri slapp taket.

- Hva betyr det at kirken søndag etter søndag entydig omtaler Gud som mann under gudstjenestene? Hvorfor åpner ikke den nye liturgien og de nye salmene for en større og åpnere forståelse av Gud?

I denne utgaven av "Underveis", møter du Gyrid Gunnes som leser fra sine tekster og tenker høyt og ukonvensjonelt omkring sin gudstro.

Egenproduksjon fra NRK Tyholt
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900