Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 26. juli 1999 kl 20.00 Mannen som ble Messias: Evangeliene

Mannen som ble Messias: Evangeliene (ttv


NRK1 mandag 26. juli kl 20.00
Mannen som ble Messias (3:4) Evangeliene

De fire evangelier

- Evangeliene er en form for religiøs reklame. De proklamerer evangelistens fortolkning av det kristne budskap ved å bruke Jesus fra Nasaret som talsmann, sier professor Paula Fredriksen ved Boston University om hvordan de fire evangelier i Det nye testamentet kan forstås.
- Evangeliene er en merkelig form for litteratur. De er ikke biografier, og det er mange detaljer om Jesus som vi slett ikke finner der.
I det tredje programmet i serien \"Mannen som ble Messias\" rettes denne gangen søkelyset på hvordan evangeliene etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes fremstiller Jesus-historien. Hver av dem tolker historien ut fra ståsted som er forskjellige både når det gjelder tidspunkt og geografi. Markusevangeliet blir regnet som det eldste, mens Matteus og Lukas har bygget videre på Markus. Johannes regnes som det \"åndelige\" evangelium.

Forholdet mellom jødedom og kristne
I programmet kommer det frem at hvert skrift ser forskjellig på forholdet mellom jødedom og kristendom, et forhold som ble stadig mer spent i det 2. århundre. Lukas skildrer jødene i et fiendtlig lys og for første gang blir Jesu tilhengere her kalt for kristne. - Lukas flytter Jesus-bevegelsen bort fra sine jødiske røtter til den romerske arena, sier professor Michael White.
I programmet står en rekke forskere frem innenfor historie, teologi og arkeologi. Serien vakte til dels sterke reaksjoner i mange kirkesamfunn i USA da den ble sendt i fjor sommer.

Om serien
I denne amerikansk produserte serien møter vi arkeologer, historikere og teologiske forskere som på ulike måter kaster nytt lys på kristendommens første år.
Vi får et bilde av hvor Jesus var født, hvordan han levde og døde og hva slags budskap han formidlet.
Serien utforsker Jesu liv og den bevegelsen han startet. Vi følger prosessen fra den gang kristendommen var en jødisk sekt til den ble statsreligion i Romerriket.
I det første århundret sprikte forståelsen av personen Jesus i mange retninger, forteller Tv-seriens hovedproducer, David Fanning.
- Dessuten er historien om de første kristne en historie om kamp og konflikt, både med jødedommen, med verdslige myndigheter og blant dem selv.

NRK1 mandag kl 20.00

Bilde (via Scanpix/Internett)
Evangelisten Matteus

Amerikansk serie i fire deler
Norsk kommentar: Egil Stray Nordberg, tlf. 23 04 82 51/9262 3848
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53