Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 21. desember 2009 kl 19.30 Schrödingers katt: Dobbel lykke - del 2

Tvillingforskning

Forskning på tvillinger kan forklare mange sentrale spørsmål om hvorfor vi blir som vi blir. Fotograf: BBC
Forskning på tvillinger kan forklare mange sentrale spørsmål om hvorfor vi blir som vi blir. Fotograf: BBC
Noen av de mest sentrale spørsmålene om hvorfor vi blir som vi blir, kan besvares ved hjelp av tvillingforskning. Schrödingers katts andre temaprogram om tvillinger ser nærmere på hva forskere kan lære av dem.

Eneggede tvillinger har identisk arvemateriale og er naturens kloner. Men det å ha likt arvemateriale gjør ikke nødvendigvis eneggede tvillinger helt like.

Forskning på tvillinger belyser hvor forskjellige, eller like, eneggede tvillinger kan være. Og hva betyr miljø og livsstil for hvordan de blir?


Britisk dokumentar i to deler
Produsert av BBC
Produsent for Schrödingers katt: Kari Gilberg
Prosjektleder: Njord Røv, 922 39 588
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen , 23 04 40 79/91 16 47 16
TV-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900
info@nrk.no