Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 29. april 1999 kl 19.35 Ut i naturen

Ut i naturen (ttv)


NRK1 torsdag 29. april kl 19.35
Ut i naturen

Rakkelhanen - en vaskeekte bastard

I kveldens Ut i naturen-magasin skal vi bli nærmere kjent med rakkelhanen. Han er en vaskeekte bastard, et resultat av en feiltakelse når storfugl parrer seg med orrfugl. På en spillplass på Sørlandet møter rakkelhanen årlig opp og skaper forvirring blant orrhane og tiur.
I 1992 oppdaget Arne Flor for første gang en rakkelhane - som er en krysning mellom orrhane og røy - på en orreleik i øvre Landvik i Grimstad kommune. Mens orrhanene spilte i sentrum av leiken, hadde rakkelhanen sitt eget spill i utkanten av leiken. Det var heller aldri noen konfrontasjon med orrhanene. Det pussige var at tre røyer oppsøkte leiken i solrenninga. Alle var svært opptatt av rakkelhanen. Arne Flor ble vitne til flere parringer mellom rakkelhanen og røyene. To av parringene fikk han dokumentert på video. Videodokumentasjonen viste seg å være den første dokumentasjon av viderekryssing av rakkelhane i naturen. Deler av videoen ble vist i Ut i naturen i 1993.
Dette ble opptakten til omfattende studier av rakkelhanen. Arne Flor fikk etter hvert med seg den tsjekkiske fugleforskeren Jan Porkert og konservator Roar Solheim ved Agder Natur Museum på undersøkelsene. I kveldens Ut i naturen-magasin får vi høre mer om deres funn og konklusjoner.

Bakgrunnshistorien
Fra 1986 skjedde det noe med storfuglbestanden på deler av Sørlandet. Mens antall tiurer sank drastisk, holdt antall røyer seg nærmest konstant. På én spillplass som Arne Flor hadde fulgt over flere år, registrerte han våren 1992 at antall tiurer var sunket fra sju til én, mens det fortsatt var tolv røyer der. En annen spillplass var tom for fugl. Området hvor storfuglen - og delvis orrfuglen - er borte eller sterkt redusert, ligger i en stripe langs kysten som strekker seg ca. 50 kilometer innover i landet.
Samme år registrerer Arne Flor for første gang en rakkelhane på en orreleik han har fulgt over lang tid. Det merkelige er at også tre røyer har oppsøkt orreleiken. Og etter hvert parrer de seg med rakkelhanen. Siden 1993 har Arne Flor og Jan Porkert lett etter avkom fra disse parringene.
Årsaken til at røyene har oppsøkt denne orreleiken er antagelig at den nærmeste tiurleiken er tom for tiur. I sin trang til å parre seg, oppsøker derfor røya en orreleik.
Rakkelhanens kjennetegn
Rakkelhanen er litt mindre enn en tiur. Den veier rundt tre kilo. Nebbet er svaret. Over øyet har rakkelhanen en oppblåst rød kam, som er veldig lik orrhanens, bare litt mindre. De midterste halefjærene er kortere enn hos tiuren. Derfor blir halevifta lavere og litt flatere når den er slått ut.
Rakkelhanen er en flott fugl i sin skinnende lillaglinsende fjærdrakt. Rakkelhanen har også orrhanens hvite vingeflekker i tillegg til albueflekken. Spillyden er støtvise rapelyder, som ligner på skarrende r.

NRK1 torsdag kl 19.35

Bilder (via Scanpix, Data- tv/Internett)
1. Rakkelhane som spiller på tiurleiken. (Foto: Arne Flor)

2. Rakkelhane som spiller i lyngen på en orreleik. Legg merke til halevifta som skiller seg fra tiurens. (Foto: Arne Flor)

3. Tiur som spiller på en tiurleik. Legg merke til halevifta som skiller den fra en rakkelhane. (Foto: Arne Flor)

4. Rakkelhane som under spillet på orreleiken beiter på furubar i toppen av en furu. (Foto: Arne Flor)

Naturprogram fra NRK Hedmark
Programledere: Trond Berg og Kari Toft
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41