Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. mars 2004 kl 23.10 Utsyn: Vitnesbyrd fra Nord-Korea

Nord-Korea: Innpass til "ondskapen"

Kim Jong Il, Nord-Koreas leder. (Foto: Frontline)
Kim Jong Il, Nord-Koreas leder. (Foto: Frontline)
"Ondskapens akse" er et begrep president Bush har brukt om en håndfull land, blant dem Nord-Korea. Men hvor skremmende er trusselen fra Nord-Korea? Kriseforholdet Nord-Korea – USA fortsetter, forhandlingene mellom de to nasjonene og en rekke andre land likeså, grunnet det nord-koreanske atomvåpenprogrammet.

En helt fersk BBC-dokumentar føyer nye og nifse brikker til bildet av det avstengte landet. "En øye-åpner, et sjokkerende dokument," skrev London-pressen etter BBC-utsendelsen.

I propagandakrigen mot USA anstrenger det nord-koreanske regimet seg på å vinne venner andre steder, og inviterte derfor BBC til å komme og filme i Pyongyang. Men i den ferske dokumentaren beveger BBC-reporteren Olienka Frankiel seg bort fra hovedstaden og "utstillings"-byen Pyongyang.

Men BBC-teamets mange forsøk på å reise rundt i landet ble stoppet. Teamet ble nitidig overvåket og måtte dra ut av landet for å finne svar på sine spørsmål.

Kjemiske våpen mot barn
I dokumentaren graver Olienka Frankiel fram bevis på mange former for "ondskap": Nord-Korea tester nå kjemiske våpen på kvinner og barn. På familiene til dissidenter. Og på politiske fanger som sitter innesperret i hemmelige fengsler uten dom.

Statlige forbrytelser
Dokumentaren viser også at mens Nord-Korea prøver å forhandle seg fram til visse innrømmelser fra vesten mot å skrote sitt atomvåpenprogram, kommer også en hel rekke andre "statsautoriserte" forbrytelser begått mot nord-koreanere for en dag.

Slekt sverter
Hundretusener av nord-koreanere sitter bak lås og slå. Ikke fordi de har begått noen konkret forbrytelse, men fordi de er i slekt med noen som antas å være kritisk innstilt til landets regime.

Kim Jong Il tror akkurat som sin far før ham, Kim Il Sung, at det er dårlig blod i familier som er dissidenter og at disse må "renses" i tre generasjoner før "ugresset" er fjernet med roten.

Sult, barnedrap, henrettelser
Tvangsarbeidsleirer og sultrasjoner er et annet middel som brukes for å svekke all motstand.

Unnfangelser i leirene skal ikke skje, og om, så tvangsaborteres fostrene eller også blir de nyfødte myrdet for øynene på mødrene.

Alle fanger – det være seg barn, kvinner eller menn – blir torturert daglig. Enhver som forsøker å flykte, blir henrettet i nærvær av medfangene.

"Vitenskapelig" avliving
Skjult i en hule i en av fangeleirene står spesialkonstruerte glassbur – gasskamre – dit fanger i alle aldre sendes for avliving.

Kwon Hyok, tidligere etterretningsoffiser i den nord-koreanske hær og sjefsvakt i "Fangeleir nr. 22" forteller for åpent kamera: - Menn, kvinner og barn ble tvunget til å inhalere dødelige doser av giftig gass mens regjeringsoppnevnte vitenskapsmenn sto og så på.

Dokumentasjon som peker i samme retning, sammen med intervjuer med overlevende ofre i BBC-dokumentaren, underbygger vitnemålet.

Innkjøpt britisk program
Originaltittel: "This World: Access to Evil"
Regi: Olenka Frenkiel
Produksjon: An October Films production for BBC (2004)
Kontakt i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57 st