Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 21. februar 2000 kl 22.00 Dok 22: Krigen mot røyken

Dok 22: Krigen mot røyken (ttv)

NRK1 mandag 21. februar kl 22.00
Dokumentar: Krigen mot røyken (2:3)

Forskningsresultater og sterke kapitalinteresser på kollisjonskurs

De siste 30 årene har meldingene fra forskningsmiljøene vært entydige; sigarettrøyking er en trussel mot liv og helse. Det andre programmet i BBC-serien handler om forskningsresultater og sterke kapitalinteresser som er på kollisjonskurs. Tobakksselskapene gikk inn i helsekrigen med full styrke.

Med alle mulige midler forsøkte selskapene desperat å hindre at sannheten om farene ved å røyke skulle komme ut. Samtidig som de fortsatte å selge så mange sigarettpakker som mulig, ble det bak fasaden lagt en tåkeleggingsstrategi for å dekke over hva vitenskapen hadde funnet ut om helseskadene ved røyking.

På midten av 60-tallet hadde ennå ikke store selskaper som Camelprodusenten RJ Reynolds innrømmet at det var en sammenheng mellom røyking og helseskader. Men de drev hemmelig forskning på dyr i sitt eget laboratorium, Musehuset. Der lot forskere dyrene inhalere sigarettrøyk i den tro at det ville bidra til å forstå effekten på menneskers helse. Fram mot 1970 begynte forskningen å se koblingen mellom røyking og lungeemfysem.

Men ledelsen i RJ Reynolds ble etter hvert bekymret for den vendingen forskningen hadde tatt, og forskernes notater ble senere ble ødelagt ved et \"uhell\". I 1970 ble Musehuset stengt og bygningen revet.

Mens tobakksindustrien i USA gjennomførte en sofistikert strategi av fortielse og fornektelse av sanning i et forsøk på å overleve den økende kritikken mot sitt produkt, utviste selskapene i Storbritannia en langt mer åpen holdning til offentligheten rundt forskningen. De britiske forskerne prøvde å finne ut hva i tjærestoffene som forårsaket kreft. Tobakksselskapene i USA derimot brukte alle sine ressurser og tenkelige midler på markedsføring, særlig gjennom tv-reklame. Men industrien innså ikke at fjernsynet skulle bli den kommende slagmarken i tobakkskrigen. Tre år etter at Marlboro-mannen red vekk fra skjermen, begynte imidlertid salget av sigaretter å stige igjen.

En av de mest alvorlige anklagene mot tobakksindustrien er at undertrykkingen av forskningen gikk så langt at den også inkluderte stans av forsøk på å produsere mindre helsefarlige sigaretter.

På slutten av 80-tallet hadde tobakksindustrien stått stormen av. Men sigarettselskapene hadde skaffet seg en historie preget av utelatelse og fortielse. Men sannheten ville komme for en dag - en sannhet som skulle gi tobakksindustrien betydelige sår.

NRK1 mandag kl 22.00

Billedtekst
Tre år etter at Marlboro-mannen red ut av tv- skjermen, steg salget av sigaretter igjen.

Britisk dokumentarserie i tre deler fra BBC
Norsk kommentar: Fronde Stang
Pressekontakt i Fakta/Innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123