Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 6. april 2000 kl 20.00 Edle dråper: Akevitt

AkevittLivets vann

Akevitt betyr livets vann, av latin aqua
vitae, og dette brennevinet blir overveiende fremstilt i de skandinaviske land av nøytral sprit, oftest fra poteter, og tilsettes uttrekk av forskjellige aromastoffer som særlig karakteriseres av en mer eller mindre utpreget
karvesmak.


Torkjell Berulfsen befinner seg med andre ord i Norge, nærmere bestemt på Hadeland. Og her, ved Søsterkirkene på Gran på Hadeland ligger Christopher Hammer begravet og det er han, om noen, som er oppfinneren av den norske akevitten. Det var et rent forskningsprosjekt han bedrev, som skulle spare landet for penger og gi bonden en god dose "startgass" ved daggry.

Forløperen til Linjeakevitten kom så tidlig som i 1804. Hvilket mirakel som hadde skjedd med væsken visste de ikke -de bare visste at noe hadde skjedd.

I Norge er akevitt først nevnt i 1531, da Eske Bilde sendte
erkebiskop Olav Engelbrektsson "nogit watn...som kallis Aqua vite och hielper samme watn for alle hande kranchdom som ith menniske kandt haffue indtwortis".

Det kan kanskje også være verdt å få med seg at det fortsatt selges en akevitt sies å kunne kurere syfilis...

Egenprodusert serie
Programleder Torkjell Berulfsen, tlf: 23 04 84 54 / 901 57
715
Prosjektleder Anne Røthing
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83