Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 13. september 2009 kl 09.30 Språkteigen

Politisk tomprat forvirrar veljarane

'Den gode kommunen legg til rette for innbyggjarane sine gjennom aktivt samspel og samarbeid!' Dette skriv Sp i sitt partiprogram, men kan politikarar frå andre parti seie seg ueinig utan å virke uforstandige?

Tomme setningar og rundt språk forvirrar veljarane! Det seier professor Anders Johansen, som ikkje er nådig i sin dom over det norske politikarspråket.

Kvifor seier me nordmenn Syden som om det er eit bestemt land? Fortener olja i Nordsjøen bestemt form? Og kvifor heiter det ikkje ein land og ein samfunn?

Eit djupdykk i ASK, Norsk Andrespråkskorpus, viser masterstudentane Silje Ragnhildstveit og Marte Nordanger at det norske språket er både kaotisk og underleg for utlendingar.