Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 10. oktober 2013 kl 19.45 Schrödingers katt: Genetikk og adferd


Hvor mye betyr genene for hva slags menneske vi blir? Er noen av oss genetisk disponert for kriminalitet eller psykisk sykdom? Etter hvert som kunnskapen øker om genetikkens betydning for mennesket, oppstår nye spørsmål om hvordan det er best å forebygge problematisk adferd og behandle psykisk sykdom.

Kanskje vil vi en gang i framtida genteste alle barn for å ha mulighet til å forhindre at de utvikler seg negativt.

Gentesting er nå en integrert del av flere store studier på barns oppvekst og utvikling i Norge. Forskerne jakter på genene som bestemmer hvor sårbare vi er for omgivelsenes påvirkning.

Men miljøet har også en innvirkning på hvilke gener som faktisk er aktive. I den store undersøkelsen Lliten i Norge" prøver forskerne å finne ut om stress under svangerskapet kan få betydning seinere i livet fordi det kan påvirke hvilke av babyens gener som blir skrudd av og på.

I Sveits har forskere med rotteforsøk funnet en sammenheng mellom stress og frykt og hjerneforandringer som fører til voldelig adferd. Ved å utsette rotter for revelukt og store høyder har de påvirket hvilke gener som er virksomme Og for første gang er slike adferdsendringer sporet tilbake til forandringer i rottenes gener.

Temakveld
Det oppstår flere og flere spørsmål etterhvert som vi skjønner mer og mer av genenes betydning for mennesket. Vi kommer aldri til å få svar på om vi er født sånn eller blitt sånn – svaret ligger et forvirrende sted midt i mellom.

Schrödingers katt tar for seg disse spørsmålene i denne temakvelden som inneholder reportasjer og intervjuer fra forskningsfronten på dette feltet.

Når sendingen er ferdig på NRK1, fortsetter temakvelden på NRK2 kl 20.15. I tillegg sendes dokumentaren «Ni skjebnesvangre måneder» på NRK2 kl 21.30.

I forlengelsen av temakvelden viser NRK2 fredag den britiske dokumentaren «Hva er et menneske?», mens vi på lørdag kan se en nederlandsk dokumentar, «Den store DNA-drømmen».

Populærvitenskapelig magasin fra NRK Trøndelag (2013)
Programledere: Eldrid Borgan og Per Olav Alvestad
Prosjektleder: Kirsti Moe
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere kan kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900
Bilde